Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 451/2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) Număr celex: 32015D0451

În vigoare de la 19.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 16 decembrie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) (denumită în continuare "convenţia"), la care sunt părţi 178 de ţări, inclusiv toate statele membre, constituie un instrument de mediu internaţional esenţial care vizează protejarea speciilor pe cale de dispariţie ale faunei şi florei prin controlul comerţului internaţional cu exemplare din speciile respective.

(2) Amendamentul de la Gaborone la convenţie, adoptat în 1983 de o Conferinţă specială a părţilor care a avut loc la Gaborone, în Botswana, a modificat articolul XXI din convenţie, astfel încât accesul la aceasta, limitat anterior la state, să fie permis şi organizaţiilor de integrare economică regională formate din state suverane care au competenţă în materie de negociere, încheiere şi punere în aplicare a acordurilor internaţionale privind domenii care le-au fost transferate de statele lor membre şi care fac obiectul acestei convenţii. Amendamentul de la Gaborone la convenţie a intrat în vigoare la 29 noiembrie 2013.

(3) Aspectele care fac obiectul convenţiei se referă în esenţă la protecţia mediului. Dispoziţiile convenţiei au fost puse în aplicare în mod uniform în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 1984. În plus, au fost adoptate norme ale Uniunii sub forma Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei.

(4) Aderarea la convenţie va permite Uniunii să participe la activitatea convenţiei şi va obliga din punct de vedere juridic Uniunea să pună în aplicare convenţia şi să asigure respectarea acesteia în aspecte care ţin de competenţa sa. Aderarea va genera responsabilităţi formale pentru Uniune, care, în calitate de parte, va răspunde în faţa celorlalte părţi în privinţa punerii în aplicare a convenţiei.

(5) Aderarea Uniunii la convenţie nu va afecta modul în care Uniunea şi statele sale membre convin asupra poziţiilor pentru Conferinţa părţilor la CITES, în domeniile competenţelor lor respective, în conformitate cu tratatele.

(6) Poziţiile Uniunii şi ale statelor membre ale acesteia pentru Conferinţa părţilor la CITES vor fi exprimate în conformitate cu practica relevantă din domeniul acordurilor multilaterale de mediu, în domeniul competenţelor lor respective, în conformitate cu tratatele.

(7) În consecinţă Uniunea Europeană ar trebui să adere la convenţie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...