Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 914/2015 privind un mecanism european de relocare Număr celex: 32015H0914

În vigoare de la 13.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292 a patra teză,

întrucât:

(1) Consiliul European, reunit în sesiune extraordinară la 23 aprilie 2015, a reamintit gravitatea situaţiei din Mediterana şi şi-a exprimat hotărârea că Uniunea ar trebui să mobilizeze întreaga capacitate de care dispune pentru a preveni alte pierderi de vieţi pe mare şi pentru a aborda cauzele profunde ale urgenţei umanitare. De asemenea, Consiliul European s-a angajat să instituie un prim proiect pilot voluntar privind relocarea pe teritoriul Uniunii, oferind locuri pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a protecţiei (1).

(1) Punctul 3 litera (q), Declaraţia Consiliului European, 23 aprilie 2015, EUCO 18/15.

(2) În rezoluţia sa din 29 aprilie 2015, Parlamentul European a invitat statele membre să aducă o contribuţie mai însemnată la programele de relocare existente şi a subliniat necesitatea de a asigura accesul sigur şi legal la sistemul de azil al Uniunii (2).

(2) Punctele 8 şi 10, Rezoluţia Parlamentului European, 29 aprilie 2015, 2015/2660(RSP).

(3) În prezent, există un dezechilibru important între statele membre în ceea ce priveşte angajamentul de a reloca persoane. Numai cincisprezece state membre şi trei state asociate au un program de relocare (un alt stat membru a anunţat lansarea unui program de relocare), trei state membre şi un stat asociat au desfăşurat acţiuni de relocare pe o bază ad-hoc, în timp ce celelalte nu întreprind niciun demers în vederea relocării.

(4) În 2014 s-a înregistrat cel mai mare număr de solicitanţi de azil în Uniune, şi anume 626 000 de persoane, în Uniune fiind relocaţi 6 380 de resortisanţi ai ţărilor terţe care aveau nevoie de protecţie internaţională (3). În 2013, numărul de refugiaţi, solicitanţi de azil şi persoane strămutate intern la nivel mondial a depăşit pentru prima dată, de la Al Doilea Război Mondial, 50 de milioane de persoane (4).

(3) Sursa: Eurostat.

(4) Sursa: Global Trend 2013 Report, ICNUR.

(5) Concluziile Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 10 octombrie 2014 au recunoscut că "[...] ţinând seama de eforturile întreprinse de statele membre afectate de fluxurile migratorii, toate statele membre trebuie să îşi aducă contribuţia la [relocare] într-un mod echitabil şi echilibrat." (5)

(5) Concluziile Consiliului privind "Adoptarea de măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii", reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, 10 octombrie 2014.

(6) La 13 mai 2015, Comisia a prezentat o agendă europeană cuprinzătoare privind migraţia (6), care, printre altele, defineşte un set de măsuri imediate, adaptate pentru a răspunde la tragedia umană din întreaga Mediterană.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...