Back

Parlamentul României

Legea nr. 159/2005 privind Tariful vamal integrat român

În vigoare de la 05.06.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) În vederea preluării la momentul aderării României la Uniunea Europeană a Tarifului vamal integrat comunitar, se introduce Tariful vamal integrat român.

(2) Tariful vamal integrat român reprezintă un cumul de prevederi legale aplicabile în domeniul vamal, care reuneşte pe structura Tarifului vamal de import al României reglementările referitoare la importul şi exportul bunurilor şi la măsurile de politică comercială, codificate şi integrate potrivit principiilor folosite în Tariful vamal integrat al Uniunii Europene.

(3) Tariful vamal integrat român are caracter indicativ, utilizatorii având obligaţia de a cunoaşte actele normative aplicabile fiecărei operaţiuni vamale în parte şi de a respecta prevederile acestora.

Art. 2. -

Tariful vamal integrat român este pus la dispoziţia persoanelor interesate de către Autoritatea Naţională a Vămilor, prin Internet, pe site-ul instituţiei.

Art. 3. -

Componentele Tarifului vamal integrat român sunt grupe de informaţii, structurate astfel:

a) subdiviziuni ale Nomenclaturii combinate utilizate ca bază pentru clasificarea mărfurilor în Tariful vamal de import al României;

b) taxele vamale şi alte drepturi de import;

c) reduceri, exceptări sau scutiri de taxe vamale aplicabile importului de bunuri;

d) coduri adiţionale, note de subsol şi alte abrevieri, necesare înţelegerii şi utilizării informaţiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

e) alte date decât cele menţionate la lit. a)-d), necesare înţelegerii şi utilizării informaţiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

f) indicaţii privind temeiul legal al informaţiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român.

Art. 4. -

(1) Elaborarea şi actualizarea Tarifului vamal integrat român se asigură de către Autoritatea Naţională a Vămilor, care, în acest scop, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) stabileşte codurile Tarifului vamal integrat român la nivel de 10 cifre, codurile adiţionale, notele de subsol, abrevierile aferente acestor coduri şi celelalte date legate de reglementările în vigoare aplicabile în domeniul vamal;

b) integrează datele codificate în conformitate cu principiile Tarifului vamal integrat al Uniunii Europene;

c) actualizează permanent baza de date, prin gestionarea componentelor prevăzute la art. 3.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Autoritatea Naţională a Vămilor are în vedere următoarele elemente:

a) codurile Nomenclaturii combinate detaliate la nivel de 10 cifre şi, după caz, coduri adiţionale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul importului;

b) codurile Nomenclaturii combinate şi, după caz, coduri adiţionale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul exportului.

Art. 5. -

Actele normative ce conţin prevederi cu aplicabilitate în domeniul vamal vor fi transmise, spre avizare, de către iniţiator Autorităţii Naţionale a Vămilor în vederea actualizării bazei de date a Tarifului vamal integrat român.

Art. 6. -

Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 27 mai 2005.

Nr. 159.

se încarcă...