Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 3/1990 privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse

În vigoare de la 05.01.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se amnistiază infracţiunile politice prevăzute în Codul penal şi în legile speciale săvîrşite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracţiuni politice, în sensul prezentului decret-lege, se înţeleg faptele care au avut drept scop:
Jurisprudență (1)

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii şi cultului personalităţii, împotriva terorii şi abuzului de putere din partea celor ce au deţinut puterea politică;

b) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, obţinerea de drepturi civile şi politice, economice, sociale şi culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii;

c) obţinerea oricăror alte revendicări democratice.

Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător contravenţiilor comise în scopurile arătate în acest articol.

Art. 2. -

Se amnistiază infracţiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau amendă.

Art. 3. -

Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare pînă la 3 ani inclusiv sau cu amendă, aplicate de instanţa de judecată, precum şi măsura trimiterii într-o şcoală de muncă şi reeducare luată faţă de minori.

Art. 4. -

De prevederile art. 2 şi 3 nu beneficiază recidiviştii, cei care au săvîrşit infracţiuni de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum şi orice infracţiuni sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.

Art. 5. -

În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracţiunile care nu se amnistiază potrivit art. 1 şi 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la graţiere.

Art. 6. -

Prevederile prezentului decret-lege cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală şi abaterilor date, prin lege, în competenţa comisiilor de judecată.

Art. 7. -

Faptele care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni nu se mai sancţionează, iar amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 8. -

Sancţiunile contravenţionle nu se mai aplică, iar în cazul în care au fost aplicate, nu se mai execută.

Art. 9. -

Cei graţiaţi, care în decurs de 3 ani săvîrşesc o infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 10. -

Pe lîngă fiecare penitenciar şi şcoală specială de. muncă şi reeducare se instituie comisii formate din delegaţi ai organelor de justiţie, procuratură şi poliţie, care vor face propuneri motivate de graţiere individuală şi pentru alţi condamnaţi care nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul executării pedepsei, au avut o comportare bună, dînd dovezi temeinice de îndreptare.

Art. 11. -

Dispoziţiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 4 ianuarie 1990.

Nr. 3.

se încarcă...