Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 6/1990 pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Codul penal şi alte acte normative

În vigoare de la 08.01.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Pentru a sublinia caracterul profund umanist al regimului instaurat în România de revoluţia populară şi pentru realizarea propunerilor făcute de cetăţeni,

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pedeapsa cu moartea prevăzută pentru unele infracţiuni din Codul penal şi legile speciale este abolită şi se înlocuieşte cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

Art. 2. -

De la data adoptării prezentului decret-lege toate dispoziţiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală şi alte acte normative, în afara celor prevăzute în art. 4, sînt considerate că se referă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Pedepsele cu moartea, aplicate prin hotărîri rămase definitive dar neexecutate, se înlocuiesc cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă, potrivit procedurii privind înlocuirea acestei pedepse.

Art. 4. -

Se abrogă art. 54, 55, 120 alin. 4 şi 130 din Codul penal, precum şi prevederile referitoare la executarea pedepsei cu moartea din Legea nr. 23/1969 şi din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2282/1969.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 ianuarie 1990.

Nr. 6.

se încarcă...