Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi de teatru

În vigoare de la 15.01.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Scriitorii, artiştii plastici, compozitorii, creatorii de film şi de teatru se pot asocia, potrivit specificului lor de creaţie, în organizaţii profesionale cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale.

Art. 2. -

Aderarea la organizaţiile de creatori se face, în condiţiile prevăzute de statute, fără discriminări de limbă, naţionalitate sau religie şi nu este condiţională de apartenenţa la vreun program sau partid politic.

Art. 3. -

Organizaţiile de creatori nu pot promova, în activitatea lor, concepţii fasciste, şovine, rasiste sau contrare libertăţii, democraţiei şi demnităţii umane.

Art. 4. -

Organizaţiile de creatori se bucură de o deplină autonomie structurală, funcţională şi economică.

Art. 5. -

Resursele financiare ale organizaţiilor de creatori se constituie din surse de finanţare proprii, inclusiv beneficiul unor donaţii şi legate din ţară sau străinătate.

În îndeplinirea scopurilor prevăzute în statut, organizaţiile de creatori pot avea unităţi economice independente, cum sînt edituri, unităţi poligrafice, librării, ateliere de creaţie, magazine de desfacere şi altele asemenea, care funcţionează pe principiile rentabilităţii şi eficienţei economice.

După vărsarea impozitelor şi constituirea unui fond de rezervă, veniturile obţinute se folosesc în realizarea obiectivelor culturale şi sociale ale organizaţiei de creatori, stabilite în statut şi desfăşurate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art. 6. -

Controlul realizării bugetului de venituri şi cheltuieli se face de către organele proprii ale organizaţiei, în condiţiile prevăzute de statut.

Art. 7. -

Fiecare organizaţie de creatori îşi stabileşte normele de structură a aparatului funcţional şi indicatorii financiar-economici în raport de necesităţile proprii şi în limita posibilităţilor financiare de care dispune. Normele de structură şi indicatorii financiar-economici nu sînt supuşi aprobării sau controlului nici unui organ din afara organizaţiei.

Art. 8. -

Statul nu acordă subvenţii bugetare organizaţiilor de creatori decît în condiţii excepţionale şi pentru scopuri bine determinate.

Art. 9. -

Pe data prezentului decret se abrogă orice dispoziţii contrare.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 14 ianuarie 1990.

Nr. 27.

se încarcă...