Back

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN

Decretul-lege nr. 115/1990 privind pensionarea cu reducere de vîrstă a avocaţilor

În vigoare de la 01.03.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Avocaţii care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 2 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute de Decretul nr. 251/1978.

Art. 2. -

Avocaţii care au vechimea integrală în muncă pot cere pensionarea cu pînă la 4 ani înainte de împlinirea vîrstei prevăzute în Decretul nr. 251/1978, în următoarele condiţii:

- pentru motive de sănătate, constatate prin certificat medical, fără a fi încadrabili într-un grad de invaliditate;

- în cazul în care se apreciază de către consiliul baroului că cererea este întemeiată, deoarece avocaţii desfăşoară o activitate cu eficienţă scăzută.

Art. 3. -

Avocaţii care au o vechime în muncă mai mare decît vechimea minimă integrală, prevăzută de Decretul nr. 251/1978, pot cere pensionarea şi înainte de împlinirea vîrstei de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile. În aceste cazuri, vîrsta de pensionare se reduce corespunzător cu numărul de ani care depăşeşte vechimea minimă necesară, fără a putea fi mai mică de 57 ani pentru bărbaţi şi 52 ani pentru femei.

Art. 4. -

Avocaţilor pensionaţi în condiţiile prezentului decret-lege li se suspendă plata pensiei pe timpul cît realizează venituri din prestarea unei activităţi salariate, în calitate de membru al unei cooperative meşteşugăreşti ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu excepţia activităţilor productive din agricultură.

În cazurile prevăzute în alin. 1 pensionarii au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data prestării unei alte activităţi, să comunice Casei de asigurări a avocaţilor noua situaţie, pentru suspendarea plăţii pensiei.

Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică pînă la împlinirea vîrstei de 62 ani bărbaţii şi 57 ani femeile.

Art. 5. -

Casa de asigurări a avocaţilor va lua măsurile legale pentru modificarea indicatorilor financiari prevăzuţi pentru anul 1990.

Art. 6. -

Prezentul decret-lege intră în vigoare la data de 1 martie 1990 şi se aplică pe o durată de 6 luni.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 martie 1990.

Nr. 115.

se încarcă...