Back

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN

Decretul-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret

În vigoare de la 21.05.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Jurisprudență (3)

Pe data prezentului decret-lege se înfiinţează în judeţe şi în municipiul Bucureşti fundaţii pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, cu sediul în reşedinţele de judeţ.

Art. 2. - Jurisprudență (2)

Patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile, inclusiv fondurile băneşti, ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţe şi a municipiului Bucureşti, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

Scopul fundaţiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret, cu excepţia organizaţiilor ce aparţin partidelor şi formaţiunilor politice.

Fundaţiile pentru tineret nu pot avea scopuri contrare ordinii de drept, principiilor democraţiei şi asigurării drepturilor fundamentale ale omului.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Conducerea fundaţiilor pentru tineret prevăzute la art. 1 se asigură de consilii formate din reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor de tineret legal constituite la nivel de judeţe şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia celor care aparţin partidelor şi formaţiunilor politice.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Normele cu privire la organizarea, funcţionarea, precum şi la reprezentarea fundaţiilor în raporturile cu organele de stat şi terţe persoane se stabilesc de către consiliul fundaţiei, prin regulament.

Art. 6. - Jurisprudență (2)

Bunurile, inclusiv fondurile băneşti, ale fostelor organizaţii ale tineretului comunist din întreprinderi şi instituţii trec în proprietatea organizaţiilor de tineret nou înfiinţate în cadrul acestora.

Bunurile, inclusiv fondurile băneşti, aflate în patrimoniul fostei organizaţii a tineretului comunist, administrate în trecut pe plan central, trec în conservare la stat; regimul juridic al acestora urmează a fi stabilit ulterior, cu consultarea organizaţiilor de tineret legal constituite la nivel naţional şi a reprezentanţilor consiliilor fundaţiilor pentru tineret din judeţe şi municipiul Bucureşti.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Predarea bunurilor fostei organizaţii a tineretului comunist către fundaţiile pentru tineret înfiinţate potrivit art. 1 se face de către cei care le au în conservare sau administrare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, iar preluarea se asigură de comisii desemnate de consiliile fundaţiilor din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti.

Art. 8. -

Orice dispoziţie contrară prezentului decret-lege se abrogă.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.

Nr. 150.

se încarcă...