Back

Parlamentul României

Legea nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naţionale a României

În vigoare de la 01.08.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se proclamă "1 Decembrie" ziua naţională a României.

Art. 2. -

Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţională, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,

promulgăm Legea privind proclamarea zilei naţionale a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 iulie 1990.

Nr. 10.

se încarcă...