Back

Parlamentul României

Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.12.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. -

Ministerul Apărării Naţionale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.

Art. 3. -

Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1.062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea şi primele ce se acordă personalului navigant, personalului tehnic de aviaţie şi paraşutiştilor militari din forţele armate ale Republicii Socialiste România se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 4 decembrie 1990.

Nr. 35.

STATUTUL
personalului aeronautic din aviaţia militară a României

se încarcă...