Back

Consiliul de Stabilizare şi de Asociere

Decizia nr. 1/2013 de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857] Număr celex: 32015D0857

În vigoare de la 02.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia (denumită în continuare "Serbia"), pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolele 119, 120, 122 şi 124,

întrucât acest acord a intrat în vigoare la 1 septembrie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Preşedinţia

Preşedinţia Consiliului de stabilizare şi de asociere este exercitată, alternativ, pentru perioade de câte 12 luni, de către preşedintele Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, precum şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice, şi de către un reprezentant al guvernului din Serbia. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare şi de asociere şi se încheie la 31 decembrie 2013.

Articolul 2 Reuniuni

Consiliul de stabilizare şi de asociere se reuneşte la nivel ministerial o dată pe an. În cazul în care părţile sunt de acord, sesiuni extraordinare ale Consiliului de stabilizare şi de asociere se pot ţine la cererea uneia dintre părţi. Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de stabilizare şi de asociere se desfăşoară în locul obişnuit al sesiunilor Consiliului Uniunii Europene, la o dată convenită de părţi. Reuniunile Consiliului de stabilizare şi de asociere se convoacă, de comun acord, de către secretarii Consiliului de stabilizare şi de asociere, în acord cu preşedintele.

Articolul 3 Reprezentarea

Membrii Consiliului de stabilizare şi de asociere care nu pot participa la o şedinţă pot fi reprezentaţi. În cazul în care un membru doreşte să fie reprezentat, acesta notifică preşedintelui numele reprezentantului înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat. Reprezentantul unui membru al Consiliului de stabilizare şi de asociere exercită toate drepturile membrului pe care îl reprezintă.

Articolul 4 Delegaţii

Membrii Consiliului de stabilizare şi de asociere pot fi însoţiţi de funcţionari. Înaintea fiecărei reuniuni, preşedintele este informat despre componenţa prevăzută a delegaţiei fiecărei părţi. Un reprezentant al Băncii Europene de Investiţii participă în calitate de observator la reuniunile Consiliului de stabilizare şi de asociere, atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni care privesc această bancă. Consiliul de stabilizare şi de asociere poate invita persoane care nu sunt membre să asiste la reuniunile sale pentru a furniza informaţii în legătură cu anumite subiecte.

Articolul 5 Secretariatul

Un funcţionar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi un funcţionar al Misiunii Serbiei pe lângă Uniunea Europeană exercită în comun funcţiile de secretari ai Consiliului de stabilizare şi de asociere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...