Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 801/2015 cu privire la documentul de referinţă privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul comerţului cu amănuntul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2015) 3234] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0801

În vigoare de la 11.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, în special articolul 46 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 impune Comisiei obligaţia de a elabora documente de referinţă sectoriale, în consultare cu statele membre şi alte părţi interesate. Documentele de referinţă sectoriale trebuie să includă cele mai bune practici de management de mediu, indicatori de performanţă de mediu pentru sectoare specifice şi, dacă este cazul, parametri de excelenţă şi sisteme de clasificare adecvate care să identifice nivelurile de performanţă.

(2) Comunicarea Comisiei - Elaborarea planului de lucru care stabileşte o listă orientativă a sectoarelor în vederea adoptării documentelor de referinţă sectoriale şi intersectoriale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit - instituie un plan de lucru şi o listă indicativă a sectoarelor prioritare pentru adoptarea unor documente de referinţă sectoriale şi intersectoriale, inclusiv în sectorul comerţului cu amănuntul şi cu ridicata.

(3) Documentele de referinţă sectoriale pentru sectoare specifice, care includ cele mai bune practici de management de mediu, indicatori de performanţă de mediu şi, dacă este cazul, parametri de excelenţă şi sisteme de clasificare care identifică nivelurile de performanţă de mediu, sunt necesare pentru a ajuta organizaţiile să se concentreze mai bine asupra celor mai importante aspecte de mediu într-un anumit sector.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Documentul de referinţă sectorial privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul comerţului cu amănuntul este stabilit în anexă.

Articolul 2

O organizaţie din sectorul comerţului cu amănuntul înregistrată în sistemul comunitar de management de mediu şi audit are obligaţia de a demonstra în declaraţia de mediu modul în care cele mai bune practici de management de mediu şi parametrii de excelenţă din documentul de referinţă sectorial au fost utilizaţi pentru identificarea măsurilor şi a acţiunilor şi, eventual, stabilirea de priorităţi pentru îmbunătăţirea performanţei sale de mediu.

Articolul 3

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...