Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 806/2015 de stabilire a specificaţiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0806

În vigoare de la 12.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 prevede că prestatorii de servicii de încredere calificaţi pot utiliza o marcă de încredere pentru serviciile de încredere calificate pentru a spori încrederea utilizatorilor în serviciile respective şi pentru a facilita utilizarea acestora. O astfel de marcă de încredere permite diferenţierea clară a serviciilor de încredere calificate de alte servicii de încredere, ceea ce contribuie la transparenţa pieţei, promovând astfel încrederea în serviciile online şi facilitarea lor. Aceste servicii sunt esenţiale pentru ca utilizatorii să beneficieze pe deplin de serviciile electronice şi să conteze pe ele în mod conştient.

(2) Comisia a organizat un concurs la care au participat studenţi la artă şi design din statele membre în vederea primirii de propuneri pentru un nou logo. Un juriu format din experţi a selectat cele mai bune trei propuneri pe baza criteriilor detaliate în specificaţiile tehnice şi de design ale concursului e-Mark U Trust ("O marcă electronică de încredere"). În perioada 14 octombrie-14 noiembrie 2014 s-a desfăşurat o consultare online. Logoul propus, ales de majoritatea vizitatorilor site-ului în cursul perioadei respective şi aprobat prin decizia finală a juriului, trebuie acum adoptat ca noua marcă de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate.

(3) Pentru ca logoul să poată fi utilizat de îndată ce devine aplicabil în conformitate cu legislaţia Uniunii şi pentru a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne, pentru a garanta concurenţa loială şi pentru a proteja interesele consumatorilor, noul logo al mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate a fost înregistrat ca marcă colectivă la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit şi, prin urmare, este în vigoare, poate fi utilizat şi este protejat. Logoul va fi, de asemenea, înscris în registrul Uniunii şi în registrele internaţionale.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Marca de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate are forma prezentată în anexele I şi II, fără a aduce atingere dispoziţiilor stabilite la articolul 2.

Articolul 2

(1) Culorile de referinţă ale mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate sunt Pantone nr. 654 şi 116 sau albastru (100% cyan + 78% magenta + 25% galben + 9% negru) şi galben (19% magenta + 95% galben), atunci când se foloseşte tetracromia. Atunci când se utilizează culorile modelului cromatic RGB (roşu-verde-albastru), culorile de referinţă sunt albastru (43 roşu + 67 verde + 117 albastru) şi galben (243 roşu + 202 verde + 18 albastru).

(2) Marca de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate poate fi utilizată în alb şi negru, astfel cum se arată în anexa II, numai în cazul în care redarea în culori nu este posibilă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...