Back

Parlamentul României

Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor

În vigoare de la 06.12.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Pentru serviciile prestate de comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi asigurarea surselor necesare în vederea pregătirii operaţiunilor de înscriere a titlurilor de proprietate în evidenţa cadastrală juridică, se instituie taxa de 200 lei/hectar sau fracţiune de hectar pentru eliberarea titlului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.
Modificări (1)

Taxa se plăteşte înainte de eliberarea titlului de proprietate, la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sau la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 2. -

Sumele încasate de organele prevăzute la art. 1 se depun la bugetul administraţiei centrale de stat în contul 60.22 x "Încasări din alte surse".

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 270/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 1991.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,

promulgăm Legea privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 3 decembrie 1991.

Nr. 71.

se încarcă...