Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 750/2015 privind armonizarea benzii de frecvenţe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniune [notificată cu numărul C(2015) 3061] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0750

În vigoare de la 12.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentele privind radiocomunicaţiile ale Organizaţiei Internaţionale a Telecomunicaţiilor (1) alocă banda de frecvenţe 1 452-1 492 MHz serviciilor de radiodifuziune fixe şi mobile (cu excepţia serviciului mobil aeronautic) şi serviciilor de radiodifuziune prin satelit prin coatribuire în regiunea 1, care cuprinde Uniunea. Acestea limitează utilizarea benzii de către serviciul de radiodifuziune şi de către cel de radiodifuziune prin satelit la servicii de radiodifuziune audio digitală (DAB).

(1) Pot fi consultate la adresa: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

(2) Acordul special de la Maastricht din 2002, astfel cum a fost revizuit în 2007 (2), asigură cadrul tehnic şi de reglementare pentru operarea de servicii terestre de radiodifuziune audio digitală (T-DAB) în banda 1 452-1 479,5 MHz în ţările semnatare, printre care se numără toate statele membre. Acesta stabileşte, de asemenea, proceduri pentru coordonarea transfrontalieră dintre T-DAB şi serviciile de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă.

(2) Acordul special al Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) referitor la utilizarea benzii 1 452-1 479,5 MHz pentru radiodifuziunea audio digitală terestră (TDAB), Maastricht, 2002, Constanţa 2007 (MA02revCO07).

(3) Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului instituie un program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPP), care are ca obiectiv să identifice cel puţin 1 200 MHz de spectru de frecvenţe radio adecvat pentru serviciile pe suport radio de bandă largă în Uniune până în 2015, inclusiv spectrul care deja este utilizat, pe baza inventarului spectrului de frecvenţe.

(4) Banda 1 452-1 492 MHz a fost desemnată pentru serviciile de radiodifuziune în statele membre, dar utilizarea acesteia a fost destul de limitată. Raportul Comisiei privind inventarul spectrului de frecvenţe din cadrul RSPP (3) concluzionează că acesta este insuficient utilizat în Uniune şi că ar trebui să fie destinat din nou serviciilor de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, în conformitate cu obiectivul pentru spectrul din cadrul RSPP. Cu toate acestea, sistemele terestre de radiodifuziune existente ar trebui protejate pe termen lung, inclusiv în eventualitatea în care le sunt reînnoite autorizaţiile.

(3) Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind inventarul spectrului de frecvenţe radio [COM(2014) 536 final].

(5) În avizul său privind provocările strategice cu care se confruntă Europa pentru a răspunde problemei privind spectrul tot mai extins pentru serviciile pe suport radio de bandă largă (4), Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (GPSFR) a recomandat Comisiei să aibă în vedere adoptarea de măsuri complementare pentru a promova în continuare utilizarea benzii 1 452-1 492 MHz pentru legături descendente suplimentare, permiţând, în acelaşi timp, statelor membre să utilizeze o parte din această bandă pentru alte utilizări, precum radiodifuziunea.

(4) Documentul 13-521 rev 1 al GPSFR.

(6) La 19 martie 2014, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din decizia privind spectrul de frecvenţe radio, Comisia a acordat Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) mandatul de a elabora condiţii tehnice armonizate aferente benzii 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă în Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...