Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 731/2015 de stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în cea de a şaptesprezecea şi în cea de a optsprezecea regiune Număr celex: 32015D731

În vigoare de la 07.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS), în special articolul 48 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/493/UE a Comisiei, a şaptesprezecea regiune în care ar trebui să înceapă colectarea şi transmiterea datelor către Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) în cazul tuturor cererilor cuprinde Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, iar cea de a optsprezecea regiune în care ar trebui să înceapă colectarea şi transmiterea datelor către VIS în cazul tuturor cererilor cuprinde Rusia.

(2) Statele membre au notificat Comisiei faptul că au luat măsurile tehnice şi juridice necesare pentru colectarea şi transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 în cazul tuturor cererilor din aceste regiuni, inclusiv măsurile privind colectarea şi/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(3) Condiţia prevăzută la articolul 48 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 fiind astfel îndeplinită, este necesar, prin urmare, să se stabilească data de începere a operaţiunilor VIS în cea de a şaptesprezecea şi în cea de a optsprezecea regiune.

(4) Având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se întemeiază pe acquis-ul Schengen, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a decis să transpună Regulamentul (CE) nr. 767/2008 în legislaţia sa naţională. Prin urmare, Danemarca are obligaţia, în temeiul dreptului internaţional, de a pune în aplicare prezenta decizie.

(5) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului. Prin urmare, Regatul Unit nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

(6) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului. Prin urmare, Irlanda nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

(7) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul menţionat la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului.

(8) În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului.

(9) În ceea ce priveşte Liechtensteinul, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în practică, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului.

(10) Prezenta decizie constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură cu acesta în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 şi, respectiv, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...