Back

Comitetul European

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/717] Număr celex: x2015D0717

În vigoare de la 05.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SUBCOMITETUL PENTRU MĂSURI SANITARE ŞI FITOSANITARE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 191,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părţi ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 191 alineatul (2) din acord, Subcomitetul pentru măsuri sanitare şi fitosanitare ("Subcomitetul SPS") ia în considerare orice problemă legată de punerea în aplicare a capitolului 4 (Măsuri sanitare şi fitosanitare) din titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din acord.

(3) În temeiul articolului 191 alineatul (5) din acord, Subcomitetul SPS îşi adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului SPS, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chişinău, 12 martie 2015.

Pentru Subcomitetul SPS
Preşedintele Secretarii
V. LOGHIN S. TIRIGAN R. FREIGOFAS

ANEXĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...