Back

Comitetul de Cooperare Vamală

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/718] Număr celex: 22015D0718

În vigoare de la 05.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SUBCOMITETUL VAMAL UE-GEORGIA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 74,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 431 din acord, anumite părţi ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 74 din acord, Subcomitetul vamal monitorizează punerea în aplicare şi administrarea capitolului 5 (Regimul vamal şi facilitarea comerţului) din titlul IV (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din acord.

(3) În temeiul articolului 74 alineatul (3) litera (e) din acord, Subcomitetul vamal ar trebui să îşi adopte propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului vamal, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Tbilisi, 18 martie 2015.

Pentru Subcomitetul vamal
Preşedintele
S. URIDIA
Secretarii
M. KHVEDELIDZE K. MYNAR

ANEXĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...