Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 681/2015 privind publicarea referințelor standardului EN ISO 4210, părțile 1-9, pentru biciclete de oraș și de drumeție, biciclete de munte și biciclete de curse și ale standardului EN ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de vârstă mică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D0681

În vigoare de la 30.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligația de a introduce pe piață numai produse sigure.

(2) În conformitate cuarticolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, se presupune că un produs este sigur în privința riscurilor și categoriilor de riscuri acoperite de standardele naționale relevante atunci când este conform cu standardele naționale facultative, care transpun standardele europene, ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată

(3) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organisme de standardizare europene pe baza unor mandate emise de Comisie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...