Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 681/2015 privind publicarea referinţelor standardului EN ISO 4210, părţile 1-9, pentru biciclete de oraş şi de drumeţie, biciclete de munte şi biciclete de curse şi ale standardului EN ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de vârstă mică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0681

În vigoare de la 30.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligaţia de a introduce pe piaţă numai produse sigure.

(2) În conformitate cuarticolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, se presupune că un produs este sigur în privinţa riscurilor şi categoriilor de riscuri acoperite de standardele naţionale relevante atunci când este conform cu standardele naţionale facultative, care transpun standardele europene, ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 din directiva menţionată

(3) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organisme de standardizare europene pe baza unor mandate emise de Comisie.

(4) În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia trebuie să publice referinţele standardelor respective.

(5) La data de 29 noiembrie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/786/UE privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru biciclete, biciclete pentru copii de vârstă mică şi portbagaje pentru biciclete în temeiul Directivei 2001/95/CE.

(6) La data de 6 septembrie 2012, Comisia a emis organismelor de standardizare europene mandatul M/508 pentru elaborarea de standarde europene privind principalele riscuri asociate bicicletelor, bicicletelor pentru copii de vârstă mică şi portbagajelor pentru biciclete.

(7) Ca răspuns la mandatul Comisiei, Comitetul European de Standardizare a adoptat o serie de standarde noi: EN ISO 4210, părţile 1-9, pentru biciclete de oraş şi de drumeţie, biciclete de munte şi biciclete de curse şi standardul EN ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de vârstă mică. Acestea înlocuiesc standardele anterioare EN 14764:2005, EN 14766:2005 şi EN 14781:2005.

(8) Standardul european EN ISO 4210, părţile 1-9, şi standardul european EN ISO 8098 corespund mandatului M/508 şi respectă cerinţa generală de siguranţă prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referinţele acestor standarde ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...