Back

Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului regulament de procedură şi a celui al Comitetului de asociere şi subcomitetelor [2015/671] Număr celex: 32015D0671

În vigoare de la 29.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 434,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părţi ale acordului au fost aplicate cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) Conform articolului 435 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere urmează să îşi stabilească propriul regulament de procedură.

(3) Conform articolului 437 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere urmează să fie asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere, iar conform articolului 438 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere urmează să stabilească, în regulamentul său de procedură, sarcinile şi modul de funcţionare ale Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor, astfel cum sunt prevăzute în anexa I şi, respectiv, anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2014.

Pentru Consiliul de asociere
Preşedintele
F. MOGHERINI

ANEXA I

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...