Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 118/2015 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Specificaţii tehnice uniforme în ceea ce priveşte comportarea la foc şi/sau impermeabilitatea la combustibili sau la lubrifianţi a materialelor utilizate la construcţia anumitor categorii de autovehicule [2015/622] Număr celex: 42015X0423

În vigoare de la 21.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 3 noiembrie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament vizează comportarea la foc (inflamabilitate, viteză de ardere şi comportare la topire) şi impermeabilitatea la combustibili sau la lubrifianţi a materialelor utilizate la vehicule din categoriile M3, clasele II şi III (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3.), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

Omologările de tip sunt acordate în conformitate cu:

1.2. Partea I - Omologarea de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte comportarea la foc şi/sau impermeabilitatea la combustibili sau la lubrifianţi a componentelor utilizate în compartimentul interior, în compartimentul motorului şi în orice compartiment de încălzire separat.

1.3. Partea II - Omologarea, în ceea ce priveşte comportarea la foc şi/sau impermeabilitatea sa la combustibili sau la lubrifianţi, a unei componente instalate în compartimentul interior, în compartimentul motorului sau în orice compartiment de încălzire separat.

2. DEFINIŢII: OBSERVAŢII GENERALE

2.1. "Producător" înseamnă persoana sau organismul responsabil, în faţa autorităţii de omologare de tip, cu toate procesele de omologare de tip şi cu garantarea conformităţii producţiei. Persoana sau organismul menţionat mai sus nu trebuie să ia parte, în mod obligatoriu, la toate etapele de fabricare a vehiculului sau a componentei care face obiectul procesului de omologare.

2.2. "Compartiment interior" înseamnă orice compartiment menit a fi utilizat de pasageri, conducători auto şi/sau echipaj de bord şi care este mărginit de suprafaţa (suprafeţele) spre interior a (ale):

(a) plafonului;

(b) podelei;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...