Back

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ordinul nr. 389/2004 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02.02.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 97 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Registrul Naţional al Armelor este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor legali de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, fiind administrat de structura ce coordonează domeniul de activitate "Arme şi muniţii".

Art. 2. -

Registrul Naţional al Armelor operează cu termenii definiţi în art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

CAPITOLUL II Atribuţiile Inspectoratului General al Poliţiei Române
privind Registrul Naţional al Armelor

Art. 3. -

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structura proprie care administrează Registrul Naţional al Armelor, îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniile deţinerii şi circulaţiei armelor şi muniţiilor pe teritoriul României:

a) emite, preschimbă şi, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărţile de identitate ale armelor;

b) administrează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, operând menţiunile corespunzătoare în cărţile de identitate ale armelor;

c) administrează evidenţa deţinătorilor legali de arme şi muniţii, persoane fizice şi juridice române şi străine;

d) administrează evidenţa armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele fizice şi juridice române şi străine;

e) administrează evidenţa armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme şi muniţii;

f) administrează evidenţa documentelor de deţinere şi, după caz, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine;

g) administrează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulaţie;

h) cooperează cu structurile operative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin schimb de date şi informaţii referitoare la circulaţia armelor şi muniţiilor, precum şi la furtul sau dispariţia acestor materiale;

i) cooperează cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul armelor şi muniţiilor, pe linia schimbului de date care să asigure monitorizarea circulaţiei acestor materiale supuse autorizării;

j) cooperează, în baza acordurilor internaţionale la care România este parte, cu instituţiile similare din străinătate;

k) cooperează cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme şi muniţii;

l) la cerere, pune la dispoziţie datele şi informaţiile necesare structurilor operative de poliţie în vederea identificării deţinătorilor ilegali şi recuperării armamentului şi muniţiei furate/pierdute;

m) administrează evidenţa armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Direcţia de investigaţii criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române;

n) cooperează şi realizează schimb de date şi informaţii cu instituţiile similare din spaţiul Uniunii Europene cu privire la circulaţia armelor şi muniţiilor, prin acordarea de sprijin Biroului SIRENE pentru consultarea şi, după caz, prin efectuarea actualizării datelor gestionate privind evidenţa armelor şi muniţiilor urmărite general pe teritoriul României şi internaţional.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Forme de organizare şi evidenţe

Art. 4. -

Prin Registrul Naţional al Armelor Inspectoratul General al Poliţiei Române asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 295/2004, în părţile ce îi revin.

Art. 5. -

Registrul Naţional al Armelor conţine şi prelucrează în sistem informatic date cu privire la următoarele categorii de evidenţe:

a) evidenţa armelor letale (anexa A);

b) evidenţa armelor neletale (anexa B);

c) evidenţa deţinătorilor legali de arme, muniţii şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer (anexa C);

d) evidenţa armurierilor şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer (anexa D);

e) evidenţa poligoanelor de tragere (anexa E);

f) evidenţa armelor şi muniţiei furate, pierdute sau găsite (anexa F);

g) evidenţa armelor şi muniţiei urmărite general pe teritoriul României şi internaţional (anexa G);

Art. 6. -

(1) Registrul Naţional al Armelor cuprinde evidenţele centralizate la nivel naţional cu datele implementate de structura centrală din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi de structurile teritoriale de arme, explozivi, substanţe toxice din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(2) Operarea în baza de date se face imediat după avizul dat de şeful nemijlocit al operatorului şi în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, substanţe toxice.

Art. 7. -

(1) În cadrul structurii arme, explozivi, substanţe toxice din Inspectoratul General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, care administrează la nivel naţional activitatea informatică de implementare şi exploatare în interes operativ a datelor prevăzute în categoriile de evidenţe prevăzute la art. 5.

(2) La inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, se constituie staţii locale de lucru ale Registrului Naţional al Armelor, care administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implementare şi exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de evidenţe prevăzute la art. 5.

(3) Registrul Naţional al Armelor este deservit de poliţişti, cunoscători ai limbii engleze, specializaţi în domeniul de activitate "Arme şi muniţii", precum şi în exploatarea sistemului informatic.

CAPITOLUL IV Accesul informatizat la Registrul Naţional al Armelor

SECŢIUNEA I Accesul pe plan intern

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dispeceratul şi structurile operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pot consulta Registrul Naţional al Armelor în interes operativ, pe niveluri de securitate.

(2) Structurile operative din Inspectoratul General al Poliţiei Române care au acces la datele înscrise în Registrul Naţional al Armelor, conform prevederilor alin. (1), sunt:

a) Direcţia de investigaţii criminale;

b) Direcţia generală de combatere a crimei organizate şi antidrog;

c) Institutul de Criminalistică;

d) Direcţia de supravegheri operative şi investigaţii;

e) Direcţia poliţiei transporturi;

f) Direcţia poliţiei de ordine publică;

g) Centrul de comunicaţii şi informatică.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Poliţia de Frontieră Română are acces informatizat, în regim de consultare, la datele din Registrul Naţional al Armelor.

(2) Interogarea Registrului Naţional al Armelor din locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea structuri ale poliţiei de frontieră este permisă pe niveluri de acces stabilite prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, cu asigurarea condiţiilor de securitate a datelor, potrivit legii.

Art. 10. -

(1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate să consulte, în interes operativ, Registrul Naţional al Armelor.

(2) Nivelul de acces se stabileşte prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă.

SECŢIUNEA a II-a Accesul pe plan extern

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Structura care administrează Registrul Naţional al Armelor se conectează prin intermediul componentei naţionale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) şi prin Biroul SIRENE cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru schimbul reciproc de date şi informaţii privind circulaţia armelor şi muniţiilor din România în spaţiul Uniunii Europene şi invers.

(2) Accesul structurilor similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru consultarea Registrului Naţional al Armelor se face prin structurile de cooperare menţionate la alin. (1), pe niveluri de acces şi securitate stabilite, potrivit legii.

CAPITOLUL V Cooperarea în sistemul informatic al Registrului Naţional al Armelor
cu alte instituţii cărora le revin competenţe în domeniu

Art. 12. -

(1) Sistemul informatic de evidenţe al Registrului Naţional al Armelor se conectează la sistemul informatic al Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, în vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor şi muniţiilor, eliberarea certificatelor de omologare şi a certificatelor de inspecţie tehnică a armelor.

(2) Accesul la datele din Registrul Naţional al Armelor, respectiv la cele din banca de date aparţinând Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, se stabileşte prin dispoziţie comună a inspectorului general al Poliţiei Române şi a şefului autorităţii.

Art. 13. - Modificări (1)

Prin protocoale de colaborare se stabilesc regulile şi procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de poliţie din Inspectoratul General al Poliţiei Române care administrează Registrul Naţional al Armelor şi următoarele autorităţi:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru schimbul cu reprezentanţele şi misiunile diplomatice şi consulare ale României;

b) Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru schimbul cu birourile vamale;

c) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX);

d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

e) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

f) Ministerul Economiei şi Comerţului.

Art. 14. -

Programul pentru aplicarea prevederilor art. 13 se realizează de Direcţia comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 15. -

(1) Cerinţele pentru implementarea şi exploatarea sistemului informatic, inclusiv cele pentru acces la baza de date, se formulează de către Direcţia comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2004.

(2) Identificarea resurselor de finanţare pentru realizarea sistemului informatic se face de către structurile menţionate la alin. (1), cu consultarea unităţilor interesate din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

CAPITOLUL VI Alte evidenţe conexe

Art. 16. -

(1) La nivelul Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Sistemul de evidenţă a tuburilor şi proiectilelor trase experimental cu armele procurate de deţinătorii legali de arme letale.

(2) Metodologia de funcţionare şi utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române.

Art. 17. -

Modalitatea de dotare cu arme letale scurte (pistol, revolver) a persoanelor incluse în programul de protecţia martorilor, conform dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, elaborat de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor.

CAPITOLUL VII Modalităţi de realizare a securizării sistemului informatic
privind registrul naţional al armelor

Art. 18. -

Accesul la banca de date a Registrului Naţional al Armelor este permis pe niveluri de securitate stabilite conform legii.

Art. 19. -

(1) Poliţiştii care au acces la Registrul Naţional al Armelor pentru implementarea datelor sau pentru consultare sunt desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române pentru structura centrală de arme, explozivi, substanţe toxice, respectiv prin dispoziţie a inspectorului-şef/directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.

(2) Datele obţinute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în sensul şi în limitele stabilite prin aprobarea acordată de conducerea structurilor de arme, explozivi, substanţe toxice.

(3) Implementarea datelor în evidenţele Registrului Naţional al Armelor se realizează numai de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 20. -

(1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul Naţional al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului Naţional al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicaţii şi informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul de comunicaţii şi informatică, pe baza datelor puse la dispoziţie de persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi şi substanţe toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

se încarcă...