Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 444/2015 privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate Număr celex: 32015D0444

În vigoare de la 18.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106,

având în vedere Protocolul nr. 7 privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene anexat la tratate, în special articolul 18,

întrucât:

(1) Dispoziţiile în materie de securitate ale Comisiei referitoare la protecţia informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) necesită o revizuire şi o actualizare care să ţină seama de evoluţiile instituţionale, organizatorice, operaţionale şi tehnologice.

(2) Comisia Europeană a lansat, împreună cu guvernele Belgiei, Luxemburgului şi Italiei (1), instrumente privind aspectele legate de securitate pentru principalele sale locaţii.

(1) A se vedea următoarele acorduri: "Arrangement entre le Gouvernement belge et le Parlement europeen, le Conseil, la Commission, le Comite economique et social europeen, le Comite des regions, la Banque europeenne d'investissement en matiere de securite", încheiat la 31 decembrie 2004, "Accord de securite signe entre la Commission et le Gouvernement luxembourgeois", încheiat la 20 ianuarie 2007 şi "Accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale", încheiat la 22 iulie 1959.

(3) Comisia, Consiliul şi Serviciul European de Acţiune Externă îşi asumă angajamentul de a aplica standarde echivalente de securitate pentru protecţia IUEC.

(4) Este important ca Parlamentul European şi alte instituţii, agenţii, organe sau oficii ale Uniunii să fie asociate, atunci când este cazul, la principiile, standardele şi normele de protecţie a informaţiilor clasificate necesare pentru protejarea intereselor Uniunii şi ale statelor sale membre.

(5) Riscul la adresa IUEC este gestionat ca proces. Acest proces urmăreşte determinarea riscurilor de securitate cunoscute, definirea măsurilor de securitate care vizează reducerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în conformitate cu principiile de bază şi standardele minime de securitate stabilite în prezenta decizie şi aplicarea acestor măsuri în conformitate cu conceptul apărării în profunzime. Eficacitatea acestor măsuri este evaluată în permanenţă.

(6) În cadrul Comisiei, securitatea fizică ce vizează protejarea informaţiilor clasificate reprezintă aplicarea măsurilor de protecţie fizică şi tehnică menite să împiedice accesul neautorizat la IUEC.

(7) Gestionarea IUEC constă în aplicarea unor măsuri administrative în scopul de a controla IUEC pe durata ciclului lor de viaţă, pentru a completa măsurile prevăzute la capitolele 2, 3 şi 5 din prezenta decizie, contribuind astfel la descurajarea, detectarea şi remedierea compromiterii sau a pierderii deliberate ori accidentale a informaţiilor de acest tip. Măsurile respective se referă, în special, la crearea, păstrarea, înregistrarea, copierea, traducerea, scăderea nivelului de clasificare, declasificarea, gestionarea şi distrugerea IUEC şi completează normele generale privind gestionarea documentelor Comisiei [Deciziile 2002/47/CE, CECO, Euratom şi 2004/563/CE, Euratom].

(8) Dispoziţia din prezenta decizie nu aduce atingere:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...