Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 450/2015 de stabilire a cerinţelor de testare pentru statele membre care îşi integrează în Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) sistemele naţionale legate direct de acesta sau care le modifică substanţial [notificată cu numărul C(2015) 1612] Număr celex: 32015D0450

În vigoare de la 07.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (3), articolul 22 litera (a), articolul 36 alineatul (4) şi articolul 37 alineatul (7),

având în vedere Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (4), articolul 22 litera (a), articolul 51 alineatul (4) şi articolul 52 alineatul (7),

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Sistemul de Informaţii Schengen a fost înfiinţat în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune. Acest sistem a reprezentat un mijloc esenţial de aplicare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum au fost integrate în cadrul Uniunii.

(2) La 9 aprilie 2013, când Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi Decizia 2007/533/JAI au devenit aplicabile, Sistemul de Informaţii Schengen a fost înlocuit de Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II). Ca şi predecesorul său, SIS II constituie o măsură compensatorie importantă după eliminarea controalelor la frontierele interne şi are o contribuţie esenţială la menţinerea unui nivel ridicat de securitate în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

(3) Arhitectura tehnică a SIS II este alcătuită dintr-un sistem central (SIS II central), aplicaţii naţionale şi o infrastructură de comunicare între SIS II central şi aplicaţiile naţionale.

(4) Pentru a stabili dacă SIS II funcţionează în conformitate cu cerinţele tehnice şi funcţionale definite în Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi în Decizia 2007/533/JAI, a fost şi este în continuare necesar să se efectueze teste.

(5) Cerinţele de testare aplicabile principalelor etape de testare din cadrul dezvoltării tehnice a SIS II au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 189/2008 al Consiliului şi în Decizia 2008/173/JAI a Consiliului, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului şi în Decizia 2008/839/JAI a Consiliului. Instrumentele respective au definit cerinţele şi organizarea de bază ale testelor sistemului central SIS II, ale sistemelor naţionale SIS II şi ale interacţiunii dintre acestea, precum şi testele legate de infrastructura de comunicare. Deoarece instrumentele respective se refereau la dezvoltarea tehnică a SIS II, ele au încetat să se aplice la data de 9 aprilie 2013, când SIS II a început să funcţioneze. Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 şi Decizia 2008/839/JAI au expirat la 8 mai 2013, fiind, de asemenea, abrogate prin Regulamentul (UE) nr. 1273/2012 al Consiliului şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1272/2012 al Consiliului. În 2014 s-a propus abrogarea Regulamentului (CE) nr. 189/2008 şi a Deciziei 2008/173/JAI(1).

(1) COM(2014) 713 final şi COM(2014) 714 final.

(6) Prin Regulamentul (CE) nr. 189/2008, Decizia 2008/173/JAI, Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 şi Decizia 2008/839/JAI, testele infrastructurii de comunicare, testele de conformitate a sistemelor naţionale, testele complete, precum şi testul privind schimbul de informaţii suplimentare au devenit obligatorii pentru statele membre care au migrat de la SIS 1+ la SIS II. Pentru a începe testul complet, o condiţie indispensabilă a fost ca testele SIS II central, testele de conformitate a sistemelor naţionale şi testele referitoare la infrastructura de comunicare să fie executate cu succes. Pentru a se putea aplica Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi Decizia 2007/533/JAI, Comisia trebuia să declare că testul complet s-a finalizat cu succes.

(7) Având în vedere extinderea Uniunii, în special extinderea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, este necesar să se definească testele care demonstrează faptul că un stat membru este pregătit din punct de vedere tehnic să îşi integreze sistemul naţional în SIS II. Pentru a consolida securitatea juridică, este necesară definirea cerinţelor de testare. Aceste teste ar trebui să dovedească faptul că un stat membru este în măsură să facă schimb de informaţii suplimentare, că sistemul său naţional este în deplină conformitate cu SIS II central, că este în măsură să introducă, să actualizeze, să şteargă şi să efectueze căutări în date, că este în măsură să încarce fotografii şi amprente digitale la calitatea necesară şi că este în măsură să prelucreze date cu privire la uzurparea de identitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...