Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 391/2015 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare care se referă la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0391

În vigoare de la 10.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia decide cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea Specialised Nutrition Europe (fosta Asociaţie europeană a industriei alimentelor dietetice), transmisă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate legată de contribuţia beta-palmitatului la înmuierea bolului fecal [Întrebarea nr. EFSA-Q-2008-174(1)]. Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: "Îmbogăţirea cu beta-palmitat contribuie la înmuierea bolului fecal, ceea ce ajută la creşterea frecvenţei acestuia".

(1) EFSA Journal 2014; 12(2):3578.

(6) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie şi de statele membre la 21 februarie 2014, că nu a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de beta-palmitat şi înmuierea bolului fecal. În consecinţă, având în vedere că nu îndeplineşte cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, menţiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

(7) Ca urmare a unei cereri din partea Specialised Nutrition Europe, transmisă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate referitoare la efectele colinei asupra "dezvoltării creierului" [Întrebarea nr. EFSA-Q-2008-134(2)]. Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: "Colina este necesară pentru dezvoltarea creierului sugarilor şi al copiilor de vârstă mică (de la naştere până la vârsta de trei ani) ".

(2) EFSA Journal 2014; 12(5):3651.

(8) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie şi de statele membre la 5 mai 2014, că efectul pretins "dezvoltarea creierului" sugarilor şi al copiilor de vârstă mică (de la naştere până la vârsta de trei ani) în ceea ce priveşte colina alimentară nu era suficient de definit pentru o evaluare ştiinţifică. În special, autoritatea a considerat că din referinţele furnizate de solicitant nu este posibil să se stabilească funcţia fiziologică a sistemului nervos care face obiectul menţiunii de sănătate şi, prin urmare, efectul pretins este de natură generală şi nespecifică. În consecinţă, având în vedere că nu îndeplineşte cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, menţiunea de sănătate nu ar trebui autorizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...