Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 359/2015/359 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte statisticile referitoare la cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0359

În vigoare de la 06.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, în special articolul 9 alineatul (1) şi anexa II litera (d),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.

(2) Măsurile de punere în aplicare stabilesc datele şi metadatele care urmează a fi furnizate privind cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii precum şi perioadele de referinţă, intervalele şi termenele pentru furnizarea datelor.

(3) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, a fost efectuată o analiză costuri-beneficii care a ţinut cont de beneficiile disponibilităţii datelor referitoare la cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii în raport cu costul colectării datelor, efectuată de statele membre în mod voluntar începând din 2005 în conformitate cu principiile prevăzute de sistemul de conturi de sănătate, precum şi de sarcina impusă statelor membre. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, Comisia a iniţiat în 2013 şi 2014 studii-pilot care au fost desfăşurate pe bază de voluntariat de către statele membre. Comisia a discutat necesităţile utilizatorilor cu statele membre în cadrul mai multor reuniuni. Disponibilitatea datelor la nivelul UE va fi probabil foarte utilă pentru deciziile referitoare la politicile de sănătate şi politicile sociale.

(4) Pentru a asigura relevanţa şi comparabilitatea datelor, manualul privind Sistemul de conturi de sănătate din 2011, care a fost elaborat în comun de către Comisie (Eurostat), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi care defineşte conceptele, definiţiile şi metodele de prelucrare a datelor privind cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii, ar trebui să stea la baza unui chestionar detaliat şi a orientărilor însoţitoare utilizate în exerciţiul anual comun de colectare a datelor efectuat de cele trei organisme.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabileşte norme pentru elaborarea şi producerea de statistici europene referitoare la cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii, unul dintre subiectele privind statisticile în domeniul asistenţei medicale enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

Articolul 2

Definiţiile care urmează să fie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament sunt prevăzute în anexa I.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...