Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 354/2015 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului facilităţii pentru investiţii, instituit sub auspiciile Băncii Europene de Investiţii Număr celex: 32015D0354

În vigoare de la 05.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("acordul intern"), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere propunerea Băncii Europene de Investiţii,

întrucât:

(1) Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat la Luxemburg la 25 iunie 2005 şi astfel cum a fost modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 ("Acordul de parteneriat ACP-UE"), cuprinde definiţia protocoalelor financiare pentru fiecare perioadă de cinci ani.

(2) La 26 iunie 2013, reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, au adoptat un acord intern, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, care prevede instituirea unui comitet ("Comitetul facilităţii pentru investiţii") format din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre şi dintr-un reprezentant al Comisiei sub auspiciile Băncii Europene de Investiţii (BEI).

(3) La 17 noiembrie 2014, după consultarea Comisiei, BEI a prezentat o propunere de decizie Consiliului de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului facilităţii pentru investiţii.

(4) Regulamentul de procedură al Comitetului facilităţii pentru investiţii ar trebui să ţină cont de dispoziţiile relevante ale Deciziei 2013/755/UE a Consiliului şi ale Regulamentului (UE) 2015/322 al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă Regulamentul de procedură al Comitetului facilităţii pentru investiţii, instituit sub auspiciile Băncii Europene de Investiţii, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...