Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 355/2015 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului Fondului european de dezvoltare (FED) Număr celex: 32015D0355

În vigoare de la 05.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("Acordul intern"), în special articolul 8 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene, Întrucât:

(1) Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat la Luxemburg la 25 iunie 2005 şi astfel cum a fost modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 ("Acordul de parteneriat ACP-UE"), cuprinde definiţia protocoalelor financiare pentru fiecare perioadă de cinci ani.

(2) La 26 iunie 2013, reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, au adoptat un acord intern, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, care prevede instituirea Comitetului Fondului european de dezvoltare format din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre.

(3) Regulamentul de procedură al Comitetului Fondului european de dezvoltare ar trebui să ţină cont de dispoziţiile relevante ale Deciziei 2013/755/UE a Consiliului şi ale Regulamentului (UE) 2015/322 al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă Regulamentul de procedură al Comitetului Fondului european de dezvoltare prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...