Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 298/2015 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57) (reformare) Număr celex: 32014D0057

În vigoare de la 01.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 33,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2010/24 prevede modul în care Banca Centrală Europeană (BCE) distribuie către BCN: (a) venitul rezultat din bancnotele euro în circulaţie realizat în fiecare exerciţiu financiar; şi (b) venitul provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare (SMP) realizat în fiecare exerciţiu financiar.

(2) Decizia BCE/2010/24 trebuie să fie modificată pentru a lua în calcul distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din achiziţionarea de obligaţiuni garantate şi de titluri garantate cu active în conformitate cu Decizia BCE/2014/40 şi cu Decizia BCE/2014/45. În consecinţă, ar trebui să se procedeze la o reformare în scopul clarităţii.

(3) Decizia BCE/2010/29 stabileşte repartizarea între BCN a bancnotelor euro aflate în circulaţie proporţional cu cotele vărsate de acestea la capitalul BCE. Articolul 4 din Decizia BCE/2010/29 şi anexa la acea decizie alocă BCE 8% din valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulaţie. BCE deţine creanţe intra-Eurosistem asupra BCN proporţional cu cotele lor din grila de repartiţie pentru capitalul subscris, pentru o valoare echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

(4) În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2010/23, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulaţie se remunerează la rata de referinţă. În temeiul articolului 2 alineatul (3) din Decizia BCE/2010/23 această remunerare se decontează prin plăţi Target2.

(5) Considerentul 7 din Decizia BCE/2010/23 prevede că venitul obţinut de BCE din remunerarea creanţelor sale intra-Eurosistem asupra BCN corespunzătoare părţii deţinute din bancnotele euro în circulaţie ar trebui să fie, în principiu, distribuit către BCN în mod proporţional cu cotele deţinute de respectivele bănci în grila de repartiţie pentru capitalul subscris şi în acelaşi exerciţiu financiar în care este obţinut venitul, în conformitate cu deciziile Consiliului guvernatorilor.

(6) De asemenea, venitul BCE provenit din titluri de valoare achiziţionate în cadrul SMP, din cel de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate (denumit în continuare "CBPP3") şi din programul de achiziţionare de titluri garantate cu active (ABSPP) ar trebui să fie, în principiu, distribuit către BCN în mod proporţional cu cotele deţinute de respectivele bănci din grila de repartiţie pentru capitalul subscris şi în acelaşi exerciţiu financiar în care este obţinut venitul.

(7) Atunci când distribuie venitul BCE aferent bancnotelor euro aflate în circulaţie şi venitul BCE provenit din titluri de valoare achiziţionate în cadrul SMP, din CBPP3 şi din ABSPP, BCE ar trebui să ţină seama de o estimare a rezultatului său financiar pentru exerciţiul respectiv care să ia în calcul necesitatea de a aloca fonduri în vederea constituirii unui provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit şi riscul privind preţul aurului, precum şi pentru disponibilitatea provizioanelor care ar putea fi eliberate pentru acoperirea unor cheltuieli anticipate.

(8) Atunci când determină suma din profitul net al BCE care urmează să fie transferată în fondul general de rezervă în conformitate cu articolul 33.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), Consiliul guvernatorilor ar trebui să ţină seama de faptul că orice parte din profitul în cauză care corespunde venitului rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi venitului provenit din titluri de valoare achiziţionate în cadrul SMP, din CBPP3 şi din ABSPP ar trebui să fie distribuită integral către BCN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...