Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 298/2015 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57) (reformare)
Număr celex: 32014D0057

În vigoare de la 01.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL GUVERNATORILOR BÃNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 33,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2010/24 prevede modul în care Banca Centrală Europeană (BCE) distribuie către BCN: (a) venitul rezultat din bancnotele euro în circulație realizat în fiecare exercițiu financiar; și (b) venitul provenit din titlurile de valoare achiziționate în cadrul programului privind piețele titlurilor de valoare (SMP) realizat în fiecare exercițiu financiar.

(2) Decizia BCE/2010/24 trebuie să fie modificată pentru a lua în calcul distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din achiziționarea de obligațiuni garantate și de titluri garantate cu active în conformitate cu Decizia BCE/2014/40 și cu Decizia BCE/2014/45. În consecință, ar trebui să se procedeze la o reformare în scopul clarității.

(3) Decizia BCE/2010/29 stabilește repartizarea între BCN a bancnotelor euro aflate în circulație proporțional cu cotele vărsate de acestea la capitalul BCE. Articolul 4 din Decizia BCE/2010/29 și anexa la acea decizie alocă BCE 8% din valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulație. BCE deține creanțe intra-Eurosistem asupra BCN proporțional cu cotele lor din grila de repartiție pentru capitalul subscris, pentru o valoare echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...