Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 245/2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte ediţia 2016 a listei variabilelor ţintă secundare referitoare la accesul la servicii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0245

În vigoare de la 17.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC), în special articolul 15 alineatul (2) litera (f),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 a stabilit un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor europene referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă. Scopul său este de a garanta disponibilitatea la nivel naţional şi european a unor date transversale şi longitudinale comparabile şi actualizate referitoare la venit şi la nivelul şi componentele sărăciei şi excluderii sociale.

(2) În temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, se adoptă în fiecare an măsuri de punere în aplicare pentru a specifica domeniile şi variabilele ţintă secundare care trebuie să fie incluse în anul respectiv în componenta transversală a EU-SILC. Prin urmare, trebuie adoptate măsuri de punere în aplicare care să specifice variabilele ţintă secundare şi identificatorii lor pentru modulul 2016 referitor la accesul la servicii.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Variabilele ţintă secundare şi identificatorii lor pentru modulul 2016 referitor la accesul la servicii, parte a componentei transversale a EU-SILC, sunt enumerate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...