Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 212/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice ale sistemului de înregistrare şi de stocare a datelor referitoare la fiecare operaţiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit, inclusiv a datelor privind participanţii individuali la operaţiunile cofinanţate prin PO II Număr celex: 32015R0212

În vigoare de la 12.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în special articolul 32 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 463/2014 al Comisiei stabileşte dispoziţiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanţate prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare "FEAD"), este necesar să se stabilească dispoziţii suplimentare privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014.

(2) În sensul articolului 32 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, este necesar să se stabilească specificaţiile tehnice ale sistemului de înregistrare şi de stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit.

(3) Specificaţiile tehnice detaliate ale sistemului de înregistrare şi de stocare a datelor ar trebui să fie suficient de bine documentate pentru a asigura o pistă de audit pentru conformitatea cu cerinţele juridice.

(4) Sistemul de înregistrare şi de stocare a datelor ar trebui să includă, de asemenea, instrumente de căutare şi funcţii de raportare adecvate, pentru a putea regăsi şi agrega cu uşurinţă informaţiile pe care le stochează în vederea monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării şi auditului.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Dispoziţii generale

Sistemul de înregistrare şi de stocare a datelor referitoare la operaţiuni menţionat la articolul 32 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 respectă specificaţiile tehnice stabilite la articolele 2-5.

Articolul 2 Protejarea şi păstrarea datelor şi a documentelor şi a integrităţii acestora

(1) Accesul la sistem se bazează pe drepturi predefinite pentru diferite tipuri de utilizatori şi este suprimat în cazul în care nu mai este necesar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...