Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1321/2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1321

În vigoare de la 06.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi, în special, articolul 5 alineatul (5) şi articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu a fost modificat în mod substanţial şi de mai multe ori(1). Dat fiind că urmează să se efectueze modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea acestuia, din motive de claritate.

(1) A se vedea anexa V.

(2) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 stabileşte cerinţele comune esenţiale pentru asigurarea unui nivel ridicat şi unitar de siguranţă şi de protecţie a mediului în domeniul aviaţiei civile, prevede adoptarea de către Comisie a normelor necesare de punere în aplicare şi înfiinţează Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) (denumită în continuare "agenţia"), care să sprijine Comisia în elaborarea normelor de punere în aplicare.

(3) Este necesar să se prevadă cerinţe tehnice şi proceduri administrative comune pentru a se asigura menţinerea navigabilităţii produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice care fac obiectul regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(4) Întreprinderile şi persoanele care au rolul de a asigura întreţinerea produselor, reperelor şi dispozitivelor ar trebui să respecte anumite cerinţe tehnice pentru a dovedi că au capacitatea şi mijloacele de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin şi prerogativele aferente; Comisia trebuie să prevadă măsuri prin care să specifice condiţiile care reglementează eliberarea, menţinerea, modificarea, suspendarea sau retragerea certificatelor care atestă această conformitate.

(5) Pentru a se asigura aplicarea unitară a cerinţelor tehnice comune în domeniul menţinerii navigabilităţii reperelor şi dispozitivelor aeronautice, autorităţile competente trebuie să aplice anumite proceduri comune de evaluare a conformităţii cu cerinţele tehnice; agenţia ar trebui să elaboreze specificaţii de certificare, cu scopul de a asigura caracterul unitar al reglementărilor.

(6) Este necesar să se recunoască valabilitatea certificatelor emise înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 care vizează navigabilitatea a fost extins pentru a include elementele de evaluare a conformităţii operaţionale în normele de punere în aplicare a certificării de tip.

(8) Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (denumită în continuare "agenţia") a considerat că este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei pentru a permite agenţiei să aprobe datele privind conformitatea operaţională în cadrul procesului de certificare de tip.

(9) Datele privind conformitatea operaţională ar trebui să includă elementele de pregătire obligatorii pentru pregătirea personalului de certificare a întreţinerii în domeniul calificării de tip. Aceste elemente ar trebui să constituie baza pentru elaborarea cursurilor de pregătire de tip.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...