Back

Guvernul României

Acordul dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie 2003

În vigoare de la 18.11.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Directorul Executiv
FNUAP

5 mai 2003

Excelenţă,

Am onoarea de a mă referi la Acordul dintre Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Guvernul României încheiat la 23 ianuarie 1991 («Acordul de Asistenţă de bază standard» - Standard Basic Assistance Agreement sau SBAA), care stabileşte condiţiile de bază prin care PNUD şi agenţiile sale de execuţie vor trebui să asiste Guvernul României în realizarea proiectelor sale de dezvoltare.

Am onoarea să aduc în atenţia Guvernului României că Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP), un organ subsidiar al ONU creat pe baza rezoluţiei 3019 (XXVII) din 18 decembrie 1972, care cooperează cu Guvernul român din 1991 privind necesităţile populaţiei şi cele specifice planificării familiale şi promovarea conştientizării implicaţiilor sociale, economice şi de mediu ale problemelor populaţiei, şi-a desemnat Directorul de ţară ca reprezentant FNUAP în România, conform deciziei Adunării Generale a ONU 50/438 din 20 decembrie 1995 şi deciziilor organelor executive ale FNUAP.

În acest sens, am onoarea de a propune ca Acordul dintre PNUD şi Guvernul României să fie aplicat mutatis mutandis la activităţile şi personalul FNUAP în România.

Propun, de asemenea, ca pe baza primirii acceptului dumneavoastră scris asupra propunerii anterioare, schimbul de scrisori să constituie un Acord între Guvernul României şi ONU pe chestiunea menţionată, începând de la data răspunsului dvs.

Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Thoraya Ahmed Obaid
Secretar General adjunct
Excelenţei sale
Domnului Mircea Geoană
Ministrul Afacerilor Externe
Bucureşti
România
SIGLĂ MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

13 Noiembrie 2003

Excelenţa Voastră,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii Dumneavoastră din data de 5 mai 2003 care propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie prin care prevederile Acordului între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 23 ianuarie 1991, se vor aplica mutatis mutandis activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţia din România, având următorul conţinut:

"

Excelenţă,

Am onoarea să mă refer la Acordul între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi România (Guvernul), încheiat la 23 ianuarie 1991 ("Acordul Standard de Bază pentru Asistenţă" sau SBAA), care stabileşte condiţiile de bază în care PNUD şi agenţiile sale de execuţie vor acorda asistenţă Guvernului pentru îndeplinirea proiectelor sale în domeniul dezvoltării.

Am onoarea să informez Guvernul că Fondul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (FNUAP), organ subsidiar al Naţiunilor Unite înfiinţat de Adunarea Generală în conformitate cu rezoluţia 3019 (XXVII) din 18 decembrie 1971, care a cooperat cu Guvernul din 1991 pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor populaţiei şi planificării familiale şi pentru a promova conştientizarea implicaţiilor problemelor populaţiei din punct de vedere social, economic şi al mediului înconjurător, a desemnat directorul său de ţară ca reprezentant FNUAP în ţară, în conformitate cu decizia 50/438 din 20 decembrie 1995 şi cu deciziile organelor de conducere ale FNUAP.

E.S. Doamnei Thoraya Ahmed OBAID

Secretar General adjunct

Director executiv FNUAP

Organizaţia Naţiunilor Unite

În acest context, am onoarea să propun ca PNUD SBAA să se aplice mutatis mutandis activităţilor şi personalului FNUAP în România.

În continuare propun ca la primirea acordului dumneavoastră scris, acest schimb de scrisori să constituie un Acord între Guvern şi Naţiunile Unite în acest domeniu, care va intra în vigoare la data comunicării de către partea română că procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.

Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii."

Am onoarea să confirm că prevederile din această scrisoare sunt acceptabile pentru Guvernul României şi că scrisoarea Dumneavoastră, împreună cu această scrisoare de răspuns, constituie "Acordul între Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România". Acest Acord va intra în vigoare la data comunicării de către partea română a îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.

SEMNĂTURĂ ŞI PARAFĂ

se încarcă...