Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002R2195

În vigoare de la 16.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 JO L 329 din 17.12.2003

Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 JO L 74 din 15.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 JO L 188 din 18.7.2009

rectificat prin:

Rectificare, JO L 256, 30.9.2010

Rectificare, JO L 322, 8.12.2010

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...