Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 5/2015 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active (BCE/2014/45) Număr celex: 32014D0045(01)

În vigoare de la 06.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuţă şi cu articolul 18.1,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE), împreună cu băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro, poate interveni pe pieţele financiare, între altele, prin operaţiuni simple de vânzare şi cumpărare de instrumente tranzacţionabile.

(2) La 4 septembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis iniţierea unui nou program de achiziţionare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) (denumit în continuare "ABSPP"). Împreună cu cel de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung, ABSPP va contribui la transmiterea politicii monetare, va facilita furnizarea de credite către economia zonei euro, va genera efecte pozitive de propagare către alte pieţe şi, prin urmare, va relaxa orientarea politicii monetare a BCE şi va contribui la întoarcerea ratelor inflaţiei la niveluri mai apropiate de 2%.

(3) Ca parte a politicii monetare unice, achiziţionarea directă de titluri garantate cu active (TGA) eligibile de către BCE în cadrul ABSPP ar trebui să fie pusă în aplicare în mod uniform şi, cu titlu de excepţie în cadrul fazei iniţiale, centralizat, în conformitate cu prezenta decizie.

(4) După faza iniţială a ABSPP, urmează ca ABSPP să fie pus în aplicare în mod uniform şi descentralizat de către băncile centrale din Eurosistem în conformitate cu o decizie adoptată ulterior de Consiliul guvernatorilor în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Instituirea şi sfera de aplicare a ABSPP

Prin prezenta decizie se instituie ABSPP, în temeiul căruia BCE va achiziţiona TGA eligibile în sensul articolului 2 şi în conformitate cu dispoziţiile acestei decizii. În cadrul ABSPP, BCE poate da agenţilor săi instrucţiuni pentru achiziţionarea în numele său de TGA eligibile de pe pieţe primare şi secundare de la contrapărţi eligibile în sensul articolului 4.

Articolul 2 Criterii de eligibilitate pentru achiziţionarea directă de TGA

TGA sunt eligibile pentru achiziţionarea directă în cadrul ABSPP, cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate:

1. TGA au o evaluare a calităţii creditului conformă, cel puţin, cu o calitate a creditului de nivel 3 din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului (1), exprimată sub forma a cel puţin două ratinguri de credit publice furnizate de oricare două instituţii externe de evaluare a creditului (External Credit Assessment Institution) (ECAI) acceptate în cadrul Eurosistemului de evaluare a creditului (Eurosystem Credit Assessment Framework) (ECAF).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...