Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 937/2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2014/53) Număr celex: 32014D0053

În vigoare de la 08.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2) şi articolul 140 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/509/UE a Consiliului din 23 iulie 2014 privind adoptarea de către Lituania a monedei euro la 1 ianuarie 2015, în special articolul 1,

întrucât:

(1) De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro.

(2) Derogarea în favoarea Lituaniei, prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2015.

(3) Cele 18 state membre a căror monedă este euro şi Lituania au prezentat BCE spre aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2015, însoţite de note explicative privind metodologia de prognozare.

(4) Întrucât dreptul statelor membre de a emite monede euro este supus aprobării de către BCE a volumului emisiunii, volumele aprobate de BCE nu pot fi depăşite de statele membre fără aprobarea prealabilă a BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2015

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre a căror monedă este euro prevăzut pentru 2015, astfel cum se descrie în tabelul următor:

(milioane EUR)
Emisiunea de monede metalice destinate circulaţiei şi emisiunea de monede de colecţie (care nu sunt destinate circulaţiei) în 2015
Belgia 0,8
Germania 529,0
Estonia 10,3
Irlanda 39,0
Grecia 13,3
Spania 301,4
Franţa 230,0
Italia 41,5
Cipru 10,0
Lituania 120,7
Luxemburg 45,0
Malta 8,7
Ţările de Jos 52,5
Letonia 30,6
Austria 248,0
Portugalia 30,0
Slovenia 13,0
Slovacia 13,4
Finlanda 60,0

Articolul 2 Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...