Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1329/2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor Număr celex: 32014R1329

În vigoare de la 16.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor, în special articolul 46 alineatul (3) litera (b), articolul 59 alineatul (1), articolul 60 alineatul (2), articolul 61 alineatul (2), articolul 65 alineatul (2) şi articolul 67 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012, trebuie stabilite mai multe formulare.

(2) În conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, aceste state membre nu au participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012. În consecinţă, Regatul Unit şi Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(3) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligaţii în temeiul acestuia şi nu face obiectul aplicării sale.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind succesiunile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind hotărârea în materie de succesiuni, menţionat la articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. I, prevăzut în anexa 1.

(2) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind actul autentic în materie de succesiuni, menţionat la articolul 59 alineatul (1) şi la articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. II, prevăzut în anexa 2.

(3) Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind tranzacţia judiciară în materie de succesiuni, menţionat la articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. III, prevăzut în anexa 3.

(4) Formularul care trebuie utilizat pentru solicitarea certificatului european de moştenitor, menţionat la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. IV, prevăzut în anexa 4.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...