Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1305/2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1305

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (e) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale. Fiecare dintre aceste subsisteme ar trebui să fie reglementat de o specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI).

(2) Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei a stabilit specificaţiile tehnice de interoperabilitate pentru subsistemul "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar transeuropean.

(3) Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") a primit, în 2010, un mandat pentru revizuirea specificaţiilor tehnice de interoperabilitate ("STI") referitoare la subsistemul "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" ("ATTM"), în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

(4) La data de 10 decembrie 2013, agenţia a emis o recomandare (ERA/REC/106 - 2013/REC) de actualizare a anexei A la Regulamentul (CE) nr. 62/2006.

(5) STI ATTM nu ar trebui să impună utilizarea de tehnologii sau soluţii tehnice specifice, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar european.

(6) Organismele reprezentative din sectorul feroviar au definit planul director de punere în aplicare a STI ATTM. Acest plan director indică etapele necesare pentru trecerea de la o abordare naţională fragmentată, la un schimb fluid de informaţii la nivelul întregului sistem feroviar european.

(7) Prezenta STI ATTM se bazează pe cele mai înalte cunoştinţe de specialitate disponibile, însă evoluţiile tehnologice şi operaţionale ar putea impune modificarea sa ulterioară. Iată motivul pentru care ar trebui elaborată o procedură de gestionare a controlului modificărilor, vizând consolidarea şi actualizare cerinţelor STI ATTM.

(8) Toţi actorii, în special micii operatori de transport de marfă nemembri ai organismelor reprezentative din sectorul feroviar european, ar trebui să fie informaţi cu privire la obligaţiile ce le revin în ceea ce priveşte STI ATTM.

(9) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 62/2006 ar trebui abrogat.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...