Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 881/2014 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (2014/881/UE) Număr celex: 32014H0881

În vigoare de la 12.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 30 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu secţiunea 7.3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1299/2014 al Comisiei (STI INF) şi cu secţiunea 7.3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei (STI ENE), pentru liniile de cale ferată existente care nu fac obiectul unui proiect care implică reînnoirea sau modernizarea, demonstrarea nivelului de conformitate a acestor linii cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) este voluntară. În mod similar, pentru liniile existente care fac obiectul unor proiecte care nu implică o procedură de verificare "CE", demonstrarea nivelului de conformitate a acestor linii cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) ar trebui să fie, de asemenea, voluntară.

(2) Administratorul infrastructurii ar trebui să fie în măsură, pe bază voluntară, să completeze registrul de infrastructură cu informaţii privind nivelul de conformitate al liniei existente cu parametrii de bază ai STI-urilor. Ar trebui recomandată o procedură standard care să se utilizeze pentru demonstrarea nivelului de respectare a parametrilor de bază din STI.

(3) Anexa la Recomandarea 2011/622/UE a Comisiei se referă la versiunile anterioare ale STI INF şi STI ENE şi, prin urmare, ar trebui să fie actualizată.

(4) În interesul clarităţii şi al simplificării, este preferabil să se înlocuiască Recomandarea 2011/622/UE cu prezenta recomandare a Comisiei.

(5) În urma consultării comitetului menţionat la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Procedura menţionată în anexă ar trebui utilizată pentru demonstrarea nivelului de conformitate al căilor ferate
existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate.

2. Prezenta recomandare înlocuieşte Recomandarea 2011/622/UE.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Comisie
Violeta BULC
Membru al Comisiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...