Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 880/2014 privind specificaţiile comune ale registrului de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE [notificată cu numărul C(2014) 8784] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0880

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 35 din Directiva 2008/57/CE, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE.

(2) Pe baza unei recomandări a Agenţiei Europene a Căilor Ferate ("agenţia"), sunt necesare specificaţii comune complementare pentru ca datele din registre să fie uşor accesibile. Aceste registre ar trebui puse la dispoziţie pentru consultare prin intermediul unei interfeţe computerizate comune pentru utilizatori, creată şi administrată de agenţie. Statele membre, cu ajutorul agenţiei, ar trebui să coopereze pentru a se asigura că registrele sunt operaţionale, conţin toate datele şi sunt interconectate.

(3) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE ar trebui abrogată.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară menţionat la articolul 35 din Directiva 2008/57/CE sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

(2) Registrele de infrastructură ale statelor membre sunt puse la dispoziţie pentru consultare prin intermediul unei interfeţe comune pentru utilizatori, creată şi administrată de agenţie.

(3) Interfaţa comună pentru utilizatori menţionată la alineatul (2) este o aplicaţie online care facilitează accesul la datele din registrele de infrastructură. Interfaţa trebuie să fie operaţională în termen de cel mult 15 zile de la data aplicării menţionată la articolul 8.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...