Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 896/2014 de stabilire a formatului pentru transmiterea informaţiilor de la statele membre privind punerea în aplicare a Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase [notificată cu numărul C(2014) 9335] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2014/896/UE) Număr celex: 32014D0896

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, în special articolul 21 alineatul (5),

întrucât:

(1) Articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2012/18/UE prevede că, până la 30 septembrie 2019 şi, ulterior, la fiecare patru ani, statele membre prezintă un raport privind punerea în aplicare a directivei menţionate.

(2) Comisia a elaborat un chestionar pentru a defini setul de informaţii care trebuie transmise de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a directivei.

(3) Prima perioadă de raportare ar trebui să acopere perioada cuprinsă între 1 iunie 2015, data la care directiva devine pe deplin aplicabilă în statele membre, şi 31 decembrie 2018, pentru a acorda statelor membre timpul necesar să evalueze informaţiile colectate şi să le transmită Comisiei până la 30 septembrie 2019. Următoarele perioade de raportare de patru ani vor acoperi perioadele cuprinse între data de 1 ianuarie a primului an al perioadei de raportare şi data de 31 decembrie a celui de al patrulea an al perioadei de raportare.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 22 din Directiva 96/82/CE a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre prezintă un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2012/18/UE în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din directiva respectivă, răspunzând la chestionarul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...