Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 893/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire [notificată cu numărul C(2014) 9302] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0893

În vigoare de la 31.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de categoriile de produse.

(3) Întrucât, în special în ceea ce priveşte ecotoxicitatea şi consumul de resurse, impacturile asupra mediului sunt asociate substanţelor chimice folosite în produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire şi ambalajelor acestora, este indicat să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru acest grup de produse. Criteriile ar trebui, în special, să promoveze produse care au un impact redus asupra ecosistemelor acvatice, care conţin o cantitate limitată de substanţe periculoase şi care reduc la minimum producţia de deşeuri prin reducerea cantităţii de ambalaje.

(4) Decizia 2007/506/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru săpunuri, şampoane şi balsamuri de păr. Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri în lumina evoluţiilor tehnologice. Din revizuire reiese că este necesar să se modifice denumirea şi definiţia grupului de produse, astfel încât să se includă un nou grup de subproduse şi să se stabilească noi criterii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2007/506/CE ar trebui înlocuită.

(6) Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziţie producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru săpunuri, şampoane şi balsamuri de păr pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2007/506/CE, astfel încât aceştia să aibă suficient timp să îşi adapteze produsele în vederea respectării criteriilor şi cerinţelor revizuite. De asemenea, producătorilor ar trebui să li se permită să depună cereri pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2007/506/CE sau pe baza criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârşitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...