Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 113/2001 privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe, precum şi piureul de castane îndulcit destinate alimentaţiei umane Număr celex: 32001L0113

În vigoare de la 12.01.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Anumite directive verticale privind produsele alimentare ar trebui să fie simplificate astfel încât să prevadă numai normele esenţiale care trebuie îndeplinite de către produsele la care se referă, pentru a permite libera circulaţie a produselor respective pe piaţa internă, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Edinburg, din 11 şi 12 decembrie 1992, confirmate de concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 10 şi 11 decembrie 1993.

(2) Directiva 79/693/CEE a Consiliului din 24 iulie 1979 de armonizare a legislaţiilor statelor membre privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe şi piureul de castane s-a justificat prin faptul că diferenţele dintre legislaţiile interne privind produsele respective puteau duce la crearea unor condiţii de concurenţă neloială şi, prin urmare, la inducerea în eroare a consumatorilor şi puteau influenţa astfel, în mod direct, realizarea şi funcţionarea pieţei comune.

(3) Directiva 79/693/CEE a fost, prin urmare, concepută pentru a stabili definiţiile şi normele comune privind compoziţia, normele de producţie şi etichetarea produselor, pentru a se asigura libera circulaţie a acestora în interiorul Comunităţii.

(4) Directiva 79/693/CEE ar trebui, de asemenea, să fie aliniată cu legislaţia comunitară generală privind produsele alimentare, în special cu legislaţia privind etichetarea, coloranţii, îndulcitorii şi alţi aditivi autorizaţi şi, din motive de claritate, ar trebui să fie reformulată pentru a face mai accesibile normele privind condiţiile de fabricare şi comercializare a gemurilor, a jeleurilor şi a marmeladelor de fructe, precum şi a piureului de castane îndulcit destinate consumului uman.

(5) Normele generale de etichetare a alimentelor prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului trebuie să se aplice în anumite condiţii.

(6) Pentru a ţine seama de tradiţiile naţionale existente în ceea ce priveşte fabricarea gemurilor, a jeleurilor şi a marmeladelor de fructe, precum şi a piureului de castane îndulcit, este necesară menţinerea dispoziţiilor de drept intern în vigoare care autorizează comercializarea acestor produse cu un conţinut de zahăr redus.

(7) Conform principiilor de subsidiaritate şi de proporţionalitate prevăzute la articolul 5 din tratat, obiectivul de a stabili definiţii şi norme comune pentru produsele menţionate anterior şi de a alinia prevederile cu legislaţia comunitară generală privind produsele alimentare nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre şi, prin urmare, poate fi mai bine realizat, prin natura prezentei directive, de către Comunitate. Prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menţionat anterior.

(8) Dispoziţiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de punere în aplicare conferite Comisiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...