Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 16/2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional Număr celex: 32001L0016

În vigoare de la 20.04.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Pentru a permite cetăţenilor Uniunii, operatorilor economici precum şi autorităţilor regionale şi locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spaţiu fără frontiere interne, este recomandabil, în special, să se îmbunătăţească interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor naţionale feroviare, precum şi accesul la aceste reţele, prin punerea în aplicare a oricăror măsuri care se pot dovedi necesare în domeniul armonizării normelor tehnice, conform dispoziţiilor articolului 155 din tratat.

(2) Prin semnarea Protocolului adoptat la Kyoto la 12 decembrie 1997, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze. Acest obiectiv necesită o echilibrare a diferitelor moduri de transport şi, în consecinţă, o creştere a competitivităţii transportului feroviar.

(3) Strategia Consiliului de integrare a mediului şi a dezvoltării durabile în politica de transport a Comunităţii evidenţiază necesitatea de a se acţiona pentru reducerea impactului transportului asupra mediului.

(4) Exploatarea comercială a trenurilor pe tot cuprinsul reţelei feroviare transeuropene necesită în special o compatibilitate excelentă între caracteristicile infrastructurii şi cele ale materialului rulant, precum şi o interconectare eficientă a sistemelor de informare şi comunicare ale diferiţilor administratori şi operatori de infrastructură. Nivelurile de performanţă, siguranţă, calitatea serviciilor şi costurile depind de compatibilitatea şi interconectarea ce se vor realiza îndeosebi prin interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional.

(5) Pentru realizarea acestor obiective, o măsură iniţială a fost adoptată de Consiliu la 23 iulie 1996, prin aprobarea Directivei 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

(6) În Cartea albă intitulată "O strategie pentru revitalizarea căilor ferate comunitare" din 1996, Comisia a anunţat o a doua măsură în sectorul căilor ferate convenţionale şi a comandat un studiu privind integrarea sistemelor feroviare naţionale, ale cărui rezultate au fost publicate în mai 1998, cu recomandarea de adoptare a unei directive bazate pe abordarea din sectorul de mare viteză. Acest studiu a recomandat, de asemenea, să nu se abordeze simultan toate obstacolele din calea interoperabilităţii, ci problemele să fie mai degrabă rezolvate treptat, conform unei ordini a priorităţilor bazate pe raportul cost-beneficii pentru fiecare măsură propusă. În acest studiu, armonizarea procedurilor şi normelor aflate în uz şi interconectarea sistemelor de informare şi comunicare s-au dovedit a fi mai eficiente decât măsurile referitoare, de exemplu, la gabaritul de încărcare.

(7) Raportul Comisiei privind "Integrarea sistemelor feroviare convenţionale" recomandă adoptarea acestei directive şi clarifică asemănările şi principalele diferenţe faţă de Directiva 96/48/CE. Principalele diferenţe constau în adaptarea sferei geografice de aplicare, în extinderea sferei tehnice de aplicare, pentru a ţine seama de rezultatele studiului menţionat, precum şi în adoptarea unei abordări graduale pentru a depăşi obstacolele din calea interoperabilităţii sistemelor feroviare, care include stabilirea unei ordini de priorităţi şi a unui calendar de elaborare a acesteia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...