Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1226/2014 privind autorizarea unei menţiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1226

În vigoare de la 18.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea informează fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi emite un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia decide cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea Lactalis B&C, prezentată în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i s-a solicitat să formuleze un aviz cu privire la o menţiune de sănătate referitoare la "grăsimea tartinabilă cu conţinut redus de grăsimi şi grăsimi trans, bogată în acizi graşi nesaturaţi şi omega-3" şi reducerea concentraţiilor de colesterol LDL (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00458)(1). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Înlocuirea unei grăsimi bogate în acizi graşi saturaţi/trans cu o grăsime bogată în acizi graşi nesaturaţi contribuie la reducerea nivelului de colesterol LDL. Colesterolul LDL este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare".

(1) EFSA Journal 2011; 9(5):2168.

(6) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie şi de statele membre la 25 mai 2011, că a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de amestecuri de acizi graşi saturaţi alimentari (AGS) şi o creştere a concentraţiilor colesterolului LDL sangvin, şi că înlocuirea unui amestec de AGS cu acizi graşi cis-mononesaturaţi şi/sau acizi graşi cis-polinesaturaţi în alimente sau regimuri alimentare, pe bază gram-lagram, reduce concentraţiile sangvine de colesterol LDL. Prin urmare, o menţiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui inclusă în lista Uniunii a menţiunilor autorizate. Studiul clinic cu intervenţie despre care solicitantul afirmă că ar fi protejat prin drepturi de proprietate nu a fost considerat de autoritate ca fiind necesar pentru a ajunge la concluzia sa. Prin urmare, se consideră că nu este îndeplinită cerinţa prevăzută la articolul 21 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi, prin urmare, nu ar trebui să se acorde protecţia datelor care ţin de proprietate.

(7) În avizul său, autoritatea concluzionează că, pentru ca menţiunea să fie valabilă, cantităţi semnificative de acizi graşi saturaţi ar trebui să fie înlocuite cu acizi graşi mononesaturaţi şi/sau polinesaturaţi în alimente sau regimuri alimentare pe bază gram-la-gram. Prin urmare, pentru a asigura faptul că un produs alimentar furnizează cantităţi semnificative de acizi graşi mononesaturaţi şi/sau polinesaturaţi, este necesar să se limiteze utilizarea menţiunii la grăsimi şi uleiuri, şi să se stabilească aceleaşi condiţii de utilizare ca cele stabilite pentru menţiunea nutriţională "BOGAT ÎN GRĂSIMI NESATURATE", astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(8) Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei menţiuni de sănătate trebuie să includă anumite informaţii. În consecinţă, informaţiile respective ar trebui să fie indicate în anexa la prezentul regulament în ceea ce priveşte menţiunile autorizate şi să includă, după caz, formularea revizuită a menţiunilor, condiţiile specifice de utilizare a menţiunilor, precum şi, dacă este cazul, condiţiile sau restricţiile de utilizare a produsului alimentar şi/sau o indicaţie sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi cu avizele autorităţii.

(9) Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea şi utilitatea menţiunilor de sănătate pentru consumator şi faptul că formularea şi prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea menţiunilor are acelaşi înţeles pentru consumatori cu cel al unei menţiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeaşi relaţie care există între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenţii acestuia şi sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul aceloraşi condiţii de utilizare indicate în anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...