Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1228/2014 de autorizare şi de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1228

În vigoare de la 18.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă înaintează cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la respectiva menţiune de sănătate.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea Abtei Pharma Vertriebs GmbH, depusă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i s-a solicitat un aviz privind o menţiune de sănătate referitoare la tabletele de mestecat cu calciu şi cu vitamina D3 şi la pierderea densităţii osoase (Întrebarea nr. EFSA-Q-2008-721)(1). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Mestecarea de tablete cu calciu şi cu vitamina D îmbunătăţeşte densitatea osoasă a femeilor de la 50 de ani în sus. Astfel, tabletele de mestecat pot reduce riscul de fracturi cauzate de osteoporoză".

(1) EFSA Journal (2009) 1180, 1-13.

(6) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie şi de statele membre la 7 august 2009, că s-a stabilit o relaţie cauză-efect între consumul de calciu, cu sau fără vitamina D, şi reducerea pierderii de densitate minerală osoasă (DMO) la femeile ajunse la postmenopauză. Reducerea pierderii DMO poate contribui la reducerea riscului de fracturi osoase. În consecinţă, cele două menţiuni de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerate conforme cu cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui incluse pe lista Uniunii cu menţiunile permise. Totuşi, autoritatea a ajuns la concluzia că informaţiile furnizate erau insuficiente pentru a stabili condiţiile de utilizare a menţiunilor. Ulterior, Comisia a cerut autorităţii să caute informaţii suplimentare pentru a permite responsabililor cu gestionarea riscurilor să stabilească condiţiile adecvate de utilizare a menţiunilor de sănătate în cauză. Autoritatea a concluzionat, în avizul său primit de Comisie şi de statele membre la 17 mai 2010 (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00940)(2), că, pentru a obţine efectul pretins, ar trebui consumate zilnic minimum 1 200 mg de calciu din toate sursele sau minimum 1 200 mg de calciu şi 800 U.I. (20 μg) de vitamina D din toate sursele.

(2) EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(7) Atunci când menţiunea de sănătate se referă numai la calciu, pentru a se asigura că un produs alimentar furnizează o cantitate semnificativă de calciu, este necesar să se stabilească condiţii de utilizare care permit ca respectiva menţiune să fie înscrisă numai pe produsele alimentare care au un aport de cel puţin 400 mg de calciu per porţie cuantificată.

(8) Luând în considerare nivelul ridicat al consumului de vitamina D necesar pentru obţinerea efectului pretins (20 μg), atunci când menţiunea de sănătate se referă la combinaţia de calciu şi vitamina D, este necesar să se limiteze utilizarea respectivei menţiuni la suplimentele alimentare. Pentru a se asigura că un supliment alimentar furnizează o cantitate semnificativă de calciu şi de vitamina D în contextul menţiunii în cauză, este necesar să se stabilească condiţii de utilizare care permit ca menţiunea să fie înscrisă numai pe suplimentele alimentare care au un aport de cel puţin 400 mg de calciu şi 15 μg de vitamina D per porţie zilnică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...