Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 115/2014 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea:
I. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL (gaze petroliere lichefiate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie;
II. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC (gaze naturale comprimate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie
Număr celex: 42014X1107(2)

În vigoare de la 07.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 6 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

1.1.

Partea I: sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL care se instalează în autovehicule pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie.
Partea II: sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC care se instalează în autovehicule pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie.

1.2. Prezentul regulament se aplică atunci când producătorul sistemelor de adaptare păstrează caracteristicile iniţiale ale întregului sistem pentru familia de vehicule pentru care a fost acordată omologarea.

1.3. Prezentul regulament nu se aplică procedurilor, inspecţiilor şi controalelor menite să verifice instalarea corectă a sistemele de adaptare pe vehicule, deoarece acest aspect este de competenţa părţii contractante din ţara în care este înmatriculat vehiculul.

1.4. Prezentul regulament se aplică sistemelor de adaptare destinate a fi montate pe vehicule din categoriile M şi N (1), cu excepţia:

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(a) vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu Regulamentul nr. 83 seria de modificări 00, 01, 02, 03 sau 04;

(b) vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu Regulamentul nr. 49 seria de modificări 00, 01, 02 sau 03;

(c) vehiculelor care au primit omologarea de tip în temeiul Directivei 70/220/CEE a Consiliului până la şi inclusiv Directiva de modificare 96/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...