Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 763/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante [notificată cu numărul C(2014) 7735] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0763

În vigoare de la 26.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de grupurile de produse.

(3) Aceste criterii, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(4) Deoarece consumul de materiale poate contribui în mod semnificativ la impactul general asupra mediului al produselor igienice absorbante, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru acest grup de produse. Criteriile ar trebui, în special, să promoveze aprovizionarea sustenabilă cu materiale, utilizarea limitată de substanţe periculoase, precum şi produse de înaltă calitate şi de înaltă performanţă, care să fie adecvate utilizării şi să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum generarea de deşeuri.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "produse igienice absorbante" cuprinde scutecele pentru copii, absorbantele igienice, tampoanele igienice şi tampoanele pentru sân, de unică folosinţă, care sunt alcătuite dintr-un amestec de fibre naturale şi polimeri, cu un conţinut în fibre mai mic de 90% în raport cu greutatea (cu excepţia tampoanelor igienice).

(2) Grupul de produse nu cuprinde produsele pentru incontinenţă şi niciun alt tip de produs care intră în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...