Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 774/2014 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referință pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru fiecare producător sau importator care a raportat introducerea pe piață de hidrofluorcarburi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7920] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, engleză, estonă, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă și spaniolă sunt autentice)
Număr celex: 32014D0774

În vigoare de la 05.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră, în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014, introducerea pe piața Uniunii a cel puțin 100 de tone de echivalent CO2 de hidrofluorcarburi de către producători sau importatori este supusă unor limite cantitative pentru a se asigura reducerea lor progresivă.

(2) Comisia trebuie să determine aceste limite cantitative și să aloce cote fiecărui producător sau importator.

(3) Pentru perioada 2015-2017, alocarea cotelor pentru producătorii și importatorii care au raportat date în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui să fie determinată pe baza unor valori de referință individuale.

(4) Valorile de referință sunt calculate pe baza mediei anuale a cantităților de hidrofluorcarburi pe care producătorii sau importatorii au raportat că le-au introdus pe piață în perioada 2009-2012, dar se exclud cantitățile de hidrofluorcarburi pentru utilizarea menționată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 în cursul aceleiași perioade, pe baza datelor disponibile.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...