Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 774/2014 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referinţă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru fiecare producător sau importator care a raportat introducerea pe piaţă de hidrofluorcarburi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7920] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, engleză, estonă, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă şi spaniolă sunt autentice) Număr celex: 32014D0774

În vigoare de la 05.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră, în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014, introducerea pe piaţa Uniunii a cel puţin 100 de tone de echivalent CO2 de hidrofluorcarburi de către producători sau importatori este supusă unor limite cantitative pentru a se asigura reducerea lor progresivă.

(2) Comisia trebuie să determine aceste limite cantitative şi să aloce cote fiecărui producător sau importator.

(3) Pentru perioada 2015-2017, alocarea cotelor pentru producătorii şi importatorii care au raportat date în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului ar trebui să fie determinată pe baza unor valori de referinţă individuale.

(4) Valorile de referinţă sunt calculate pe baza mediei anuale a cantităţilor de hidrofluorcarburi pe care producătorii sau importatorii au raportat că le-au introdus pe piaţă în perioada 2009-2012, dar se exclud cantităţile de hidrofluorcarburi pentru utilizarea menţionată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 în cursul aceleiaşi perioade, pe baza datelor disponibile.

(5) Determinarea valorii de referinţă este limitată de constrângerile impuse de datele raportate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

(6) Calcularea valorilor de referinţă pe baza datelor raportate a condus la cantităţi negative pentru anumite întreprinderi. Prin urmare, se consideră că aceste întreprinderi nu au raportat introducerea de hidrofluorcarburi pe piaţă între 2009 şi 2012. Ele pot obţine o cotă în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

(7) Valorile de referinţă pentru producători şi importatori ar trebui să fie recalculate o dată la trei ani, începând din 2017, pentru a garanta că întreprinderilor li se permite să îşi continue activităţile pe baza volumelor medii pe care le-au introdus pe piaţă în anii imediat anteriori. Prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să expire la 31 decembrie 2017.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Determinarea valorilor de referinţă

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...