Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1175/2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă, în ceea ce priveşte statisticile privind participarea adulţilor la învăţarea continuă, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 823/2010 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1175

În vigoare de la 24.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 452/2008 stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene în ceea ce priveşte educaţia şi învăţarea continuă.

(2) Regulamentul (UE) nr. 823/2010 al Comisiei a introdus măsuri pentru efectuarea unor acţiuni statistice individuale pentru producerea de statistici privind participarea adulţilor la învăţarea continuă, statistici care sunt cuprinse în domeniul 2 din Regulamentul (CE) nr. 452/2008.

(3) În cursul producerii şi difuzării statisticilor europene privind participarea adulţilor la învăţarea continuă, autorităţile de statistică de la nivel naţional şi din Uniune ar trebui să ţină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene aprobat de Comitetul Sistemului Statistic European în septembrie 2011.

(4) Colectarea datelor privind participarea adulţilor la învăţarea continuă trebuie să fie adaptată periodic la modificările şi la noile evoluţii din domeniul învăţării continue pentru a putea răspunde noilor necesităţi de informare.

(5) În vederea promovării unui nivel înalt de armonizare între ţări a rezultatelor anchetei, Comisia ar trebui să elaboreze orientări metodologice pentru punerea în aplicare a anchetei.

(6) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 823/2010 ar trebui abrogat.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Colectarea datelor pentru a doua anchetă privind participarea şi neparticiparea adulţilor la învăţarea continuă (denumită în continuare "a doua anchetă privind educaţia adulţilor") va avea loc între 1 iulie 2016 şi 31 martie 2017. Perioada de referinţă pentru care sunt colectate datele privind participarea la activităţile de învăţare continuă corespunde perioadei de 12 luni de dinaintea intervievării.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...